Forum Fotoradary, Antyradary, Nieoznakowane Radiowozy


Forum Fotoradarów, Antyradarów i Nieoznakowanych Radiowozów Policji z kamerami

Teraz jest 21 paź 2017, o 15:04

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 17 lis 2009, o 19:54 
Offline
Nadinspektor
Nadinspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5070
Jak się komuś chce czytać to proszę bardzo:
Cytuj:
STOWARZYSZENIE
BEZPRAWIU I KORUPCJI STOP
ul.Dobrzańskiego 13 A 83-200 Starogard Gd
tel 516211288 e-mail :bik_stop@o2.pl


Starogard Gd 14-11-2009
RPO_SG_01_11-09
Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Wobec naruszenia postanowień
art 2 ,art 7, art 31 ust 2 , art 32 , art 37 ust 1 , art 42 ust 1 i 2
Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowień

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. nr 133, poz. 883, z późn. zm.) po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Postanowień
USTAWY z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664)
Stowarzyszenie Bezprawiu i Korupcji STOP

na podstawie art 63 w związku z art 80 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

wobec uzasadnionego podejrzenia

zdaniem interweniujących niezgodnych z prawem działań •Straży Gminnych wobec właścicieli pojazdów nie będących kierującymi w chwili popełnienia zarzucanego wykroczenia zarejestrowanego przez tzw. „FOTORADARY”

zwraca się do

Pana Rzecznika Praw Obywatelskich

o

- podjęcie działań w celu zapobieżenia dalszemu naruszaniu prawa przez Strażników Gminnych poprzez stosowanie wobec właścicieli pojazdów sankcji restrykcyjnych- mandatów karnych – za tzw. „nieujawnienie kierującego „ - traktując ten czyn jako wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 78 ust 4 Prawo o Ruchu Drogowym

niezgodnym

- wykładnia Trybunału Konstytucyjnego WYROK z dnia 22 marca 2007 r. Sygn. akt U 1/07 (29/3/A/2007)
- prawomocnym rozstrzygnięciem Sądowym (Sąd Rejonowy w Zamościu Sygnat akt VII W 223/09 z dnia 17 marca 2009) oraz przytoczonych poniżej w treści uzasadnienia aktów i podstaw prawnych

- podjęcie działań wobec mających znamiona czynów zabronionych zachowań Strażników Gminnych w celu bezzasadnego przysporzenia korzyści Gminie a niewykluczone , że i właścicielowi FOTORADARU tj. wymuszania poświadczenia nieprawdy i samooskarżania się właścicieli pojazdów o popełniane wykroczenia na przykładzie Straży Gminnej w Starej Kiszewie wobec wezwanej właściciel pojazdu Adrianny Wycinka (jednej z wielu o czym do Stowarzyszenia wpływają informacje po publikacji w Dzienniku Bałtyckim z dnia 6-11-2009 artykułu Macieja Wejer - Stara Kiszewa. Komendant Straży Gminnej na celowniku)

- podjęcia działań wobec stosowania jako podstawy prawnej ,do karania właścicieli pojazdów w przypadku nieujawnienia kierującego ( nie wnikając w powody tego faktu wynikające np. z niepamięci) przez Straże Gminne art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art 78 ust 4 Prawa o Ruchu Drogowym (zawartym w dziale warunki techniczne jakie powinien spełniać pojazd a które określają prawa i obowiązki Starosty) - w celu osiągnięcia przez Straż Gminną nienależnych korzyści dla gminy co może się również przekładać na korzyść osobista …..strażnika np. z tytułu premii

- podjęcia działań wobec uzasadnionego podejrzenia możliwości zaistnienia korupcji kosztem wielu obywateli w przypadku gdy „Fotoradary” użytkowane przez Straże Gminne są własnością podmiotów........... prywatnych a które to urządzenia przynoszą znacznie większe korzyści niż „jednoręcy bandyci” co przestaje spełniać prewencyjną rolę jaką miały być „fotoradary w rękach straży Gminnych „ kiedy niewykluczone ,że podmiotowi świadczącemu usługi płaci się od zrobionego zdjęcia ( nałożonego mandatu) z których to dochody miały w całości stanowić dochód własny Gminy !

- podjęcie działań w zakresie zwrotu nałożonych grzywien przez Straże Gminne na właścicieli pojazdów bez szczegółowej podstawy prawnej tj na podstawie art 97 KW w związku z art 78 ust 4 PRD w przypadku gdy zdjęcie nie przedstawiało nawet zarysu osoby kierującego (wykonane z tyłu) i uchylenia wszystkich rozstrzygnięć sądów zapadłych z tego tytułu w trybie art 65 ust 2 Ustawy Kodeks Wykroczeń

- podjęcia działań wobec uzasadnionego podejrzenia ,że dane osobowe uzyskiwane w ramach usług świadczonych Strażom Gminnym przez prywatne spółki w zakresie obsługi tzw. FOTORADARÓW są pozyskiwane przez podmioty prywatne nie mające ustawowych uprawnień do pozyskiwania gromadzenia i przetwarzania tych danych do tego odbywa to się bez zgody i wiedzy osób

- istnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia zapisów Ustawy o Zamówieniach publicznych w zakresie bezprzetargowego wyboru podmiotu realizującego usługi „FOTORADAREM” oraz dalszej obsługi Straży Gminnej w zakresie doprowadzającym do ukarania potencjalnego sprawcy wykroczenia.

- doprowadzenia do takiej regulacji prawnej aby dana Straż Gminna (miejska) mogła prowadzić ograniczona kontrolę ruchu drogowego „Fotoradarem” stanowiącym wyłącznie własność Gminy w której działa dana Straż Gminna .

- podjęcia działań wobec istnienia uzasadnionego podejrzenia wydawania przez sądy rozstrzygnięć z art 65 § 2 Kodeksu Wykroczeń wobec właścicieli pojazdów nie zgłaszających się na wezwania Straży Gminnej wystawiane w trybie art 78 ust 4 Prawo o Ruchu Drogowym


Stowarzyszenie Bezprawiu i Korupcji STOP

Stwierdza :

Jesteśmy całkowicie za eliminowaniem tzw.piratów drogowych jednak nie za wszelką cenę i nie metodami polegającymi na naginaniu prawa i przypisywania sobie uprawnień przez analogię i przenoszenie które przez prawodawcę nie zostały w jasny sposób nadane co wynika chociażby z zacytowanych poniżej wykładni sądów

Działania Stowarzyszenie BiK STOP podjęło na skutek zwrócenia się o pomoc Pani Adrianny Wycinka - której przysłano w części już wypełnione ze Straży Gminnej w Starej Kiszewie do podpisania m.in oświadczenie o nastepującej treści :
cyt:
Oświadczam ,ze fotografia wykonana przez urządzenie do automatycznej rejestracji wykroczeń drogowych w dniu 2009/07/17 o godz 15,32 polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości stanowiąca dowód popełnionego wykroczenia oraz załącznik do wezwania przedstawia mnie jako osobę kierującą pojazdem mki Opel..... nr rej.GSTLV28 którym popełniono wykroczenie .
Tym samym przyznaje się do popełnionego wykroczenia drogowego polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości

Już na samym początku postępowania komendant poświadczał nieprawdę i wymagał poświadczenia nieprawdy:

Fotografia wbrew temu co pisał Komendant nie przedstawiała nawet zarysu osoby kierującej pojazdem ponieważ robione było z..... tyłu

stanowi ono jak i inne dokumenty załącznik do niniejszego wniosku

Już podczas pobytu w siedzibie Straży Gminnej w dniu 09-09-2009 komendant ponownie próbował wymusić na Adrianie Wycinka samooskarżenia i podpisania oświadczenia że zdjęcie przedstawia jej osobę i tym samym przyznaje się do popełnionego wykroczenia .

Jako że towarzyszyłem jej kazałem w wyjaśnieniach dodatkowych wpisać zgodnie z prawdą cyt: „nie ja jechałam pojazdem”
i tylko takie oświadczenie podpisać

Szczegółowo zachowanie Komendanta zostały opisane w zażalenie na Mandat karny przez niego nałożony na Adriannę Wycinka podczas postępowania w której praktycznie nie dopuszczono wezwanej do głosu bo już czekało kilku następnych kierujących wezwanych do zapłacenia „mandatu ” niewykluczone ,że w mniejszej lub większej części trafiającego do prywatnej spółki właściciela „FOTORADARU” za wypożyczenie go Gminie .

Stowarzyszenie wobec zachowania Komendanta mającego uzasadnione podejrzenie naruszenia wielokrotnego prawa złożyło zawiadomienie do Organów Ścigania !

A teraz do meritum czyli kompetencji Straży Gminnych( straży miejskich ) w zakresie uprawnień ograniczonej kontroli ruchu drogowego.
.
Moim zdaniem jako osoby pełniącej przez wiele lat funkcje Komendanta Straży Miejskiej (w latach 90 pomagałem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakładać wówczas raczkujące straże gminne) oraz działającego w Krajowej Radzie Komendantów Straży Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej pełniącym przy tym wiele funkcji we władzach krajowych Straży Miejskich m.in pełniłem przez dwie kadencje funkcje Podprefekta(wiceprzewodniczacego) KRKSM oraz przez 2 kadencje wiceprzewodniczącego komisji i Bezpieczeństwa i Porządku Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. Byłem wspólnie z kolegą Komendantem SM z Grudziadza inicjatorem powstania odrębnej Ustawy o Strażach Gminnych opracowując jej projekt .( Na początku powołania tej formacji rozdział Straże Gminne znajdował się w ustawie o Policji )
Byłem zawsze zdecydowanym przeciwnikiem prowadzenia przez Straże Gminne kontroli radarowej na drogach publicznych albowiem nie do tego zadania zostały one powołane a obecnie w niektórych Gminach nic innego nie robią „tylko na prywatnych zamaskowanych w krzakach radarach polują zdaniem wielu obywateli na kierowców”.
Po powołaniu mnie przez pełnomocnika rządu do spraw reformy ustrojowej państwa po wprowadzeniu powiatów na członka zespołu który zajmował się opracowaniem (ustawowej) w szczególności koncepcji funkcjonowania Policji i Straży Gminnych ( Miejskich) w II etapie Reformy Ustrojowej Państwa po wprowadzeniu powiatów- zdobywałem doświadczenia korzystając z pomocy przez kilka lat wybitnych polskich znawców prawa o sławie światowej – ekspertów i doradców zespołu . Znaczna część ówczesnych propozycji i rozwiązań z tego zespołu znalazła się w tzw.Ustawie Strażniczej .

Moim zdaniem po analizie aktów prawnych obecnie obowiązujących
następuje rażące naruszenia prawa w działaniach niektórych Straży Gminnych korzystających z tzw.FOTORADARÓW w zakresie przypisywania sobie uprawnień , których ustawodawca im nie nadał a tym samym są w rażący sposób naruszane postanowienia Konstytucji w zakresie prawa obywateli przytaczane na wstępie ! Narusza się też ustawę o ochronie danych osobowych oraz normy innych aktów prawa co postaram się dowieść w oparciu o Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzygnięcia Sądów oraz zapisy ustaw .
Nie wykluczone ,że mogły zaistnieć procedury korupcyjne w związku z wstawieniem „fotoradarów” prywatnych podmiotów ,

Upoważnienia indywidualne do kontroli ruchu drogowego w zakresie jak artykuł 129 b Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym są wydawane Strażnikowi Gminnemu po spełnieniu przez niego odpowiednich warunków.
Organem wydającym jest komendant Policji Powiatowy (Miejski) i dotyczą i wyłącznie stanowią w przypadku zaistnieniu przesłanek popełnienia czynu zabronionego .

wobec kierującego lub innej osoby naruszającej w sposób czynny zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym (kierujący pojazdem ,pieszy, kierujący wierzchem). Brak jest jakiegokolwiek upoważnienia dla f-szy Straży Gminnych(miejskich) do prowadzenia postępowania mandatowego wobec właścicieli pojazdów .

Analizując zapisy Ustawy PRD

Organem uprawnionym do Kontroli Ruchu Drogowego jest Policja art 129 w pełnym zakresie a poszczególne służby wymienione w podpunktach w art 129 ( a,b,c,d,e,f ) Prawo o Ruchu Drogowym otrzymały „w drodze częściowej sukcesji do tego poprzez komendanta Rejonowego(Powiatowego) niektóre ściśle określone kompetencje wymienione enumeratywnie w ustawie w art 129 b zarówno w zakresie kontroli wymienionych podmiotów wyłącznie do „czynnych użytkowników ruchu drogowego” .

Straży Gminnej w zakresie uprawnień do kontroli Ruchu Drogowego dotyczy:

Art. 129b dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. (Dz.U.07.123.845) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lipca 2007 r. o brzmieniu

Art. 129b. (185) 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
1) kierującego pojazdem:
a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych.
3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:
1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem;
3) używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;
4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
5) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania.
4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji.

Straże Gminne moim zdaniem bezprawnie nakładają mandaty hurtowo na podstawie art 97 KW w związku z art 78 ust 4 PRD – na właścicieli pojazdów za rzekome odmowy udzielenia informacji o osobie kierującego w chwili popełnienia wykroczenia ( nie wnikając już w konkretne wypadki gdzie z góry zakłada się nałożenie MK z tej podstawy prawnej jak w przypadku Adrianny Wycinka ).

Dla potwierdzenia tezy bezzasadności do używania podstawy prawnej przez Straże Gminne trzeba zauważyć gdzie ustawodawca umieścił art. 78 ust 4 w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym co również powoduje działanie skutkowo-przyczynowe dla dalszego postępowania Straży Gminnych.

Ustawa jest tak konstruowana ,że określone działy dotyczą określonych zagadnień jako całości (KPA,KPK,KK KW i inne ) i nie można dowolnie wyrywać z kontekstu pojedynczych § i powielać w zależności o fantazji i potrzeb Straży Gminnych oraz nadawać sobie uprawnień których ustawodawca nie przyznał !
W najnowszym orzecznictwie podkreśla się, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny i wskazuje na zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2005 r., IV SA/Wr 807/04, publ. OSS z 2005 r., nr 2, poz. 43). Normy kompetencyjnej nie można domniemywać i konstruować w drodze wykładni prawa, musi być ona wyraźnie w ustawie określona (zob.: uchwała NSA z dnia 15 grudnia 2004 r., FPS 2/04, publ.: ONSiWSA z 2005 r., nr 1, poz. 1, J. Trzciński: Glosa do uchwały SN z dnia 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, publ.: Rzeczpospolita z 2001 r., nr 12, s. 5). Pojawienie się jakichkolwiek wątpliwości, co do istnienia określonej kompetencji (w znaczeniu upoważnienia do działania) powinno być - w konsekwencji realizacji zasady wyłączności ustawy - równoznaczne ze stwierdzeniem braku tej kompetencji

Chyba nikt do tej pory nie dokonał analizy pod kątem umieszczenia ustawowego zapisu cytowanego art 78 ust 4 PRD w określonym miejscu aktu prawnego

Zapis ten widnieje w dziale III Poiazdy Rozdział 2
warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

i dotyczy generalnie nabycia i zbycia pojazdu i przeniesienia praw własności pojazdu

DZIAŁ III Pojazdy Rozdział 2 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta.
4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Zatem ustawodawca wprost wskazuje ,że takim „uprawnionym organem” jest starosta a wskazania ustawodawcy zawarte w tym Rozdziale .......dotycza - Warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu a faktycznie precyzują wymagania w zakresie obrotu pojazdami !

Gdyby były inne podmioty upoważnione powyższy zapis o treści jak w art. 78 ust 4 znalazłby się w zapisach Ustawy PRD........ dotyczących kontroli ruchu drogowego

DZIAŁ V Kontrola ruchu drogowego Rozdział 1 Uprawnienia Policji i innych organów zatem przywoływanie się na niego przez straż gminna czy nawet i policje do tego jeszcze w związku z art 97 KW jest niczym nie uzasadnione

Należy stwierdzić

Należy zatem stwierdzić

W ramach kontroli ruchu drogowego zgodnie z wydanym upoważnieniem przez właściwego Komendanta Policji brak jest wskazania jakichkolwiek podstaw do prowadzenia kontroli przez Strażników Gminnych wobec innych podmiotów jak wymienione w Ustawie.

Straż Gminna nie jest tez uprawniona do badania stanu technicznego ani kontroli obrotu handlowego pojazdów będących w ruchu zatem postanowienia dotyczące Działu III Rozdziału 2 PRD jej nie uprawniają do uzurpowania sobie przenoszenia uprawnień z art 78 ust 4 nadanych wyłącznie organowi w tym przypadku .............staroście
(Samorząd Powiatowy nie moze z mocy ustawy tworzyć Straży Gminnych) .


Art 56 § 3 KPW stanowi, że:

Instytucje, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w drodze rozporządzenia określonego w art. 17 § 4, mogą w sprawie, w której ujawniły wykroczenie, zwracać się do Policji o przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz do zebrania danych koniecznych do sporządzenia wniosku o ukaranie.

Czyli jest różnica kto jest kto...

Czy zatem strażnik gminny (miejski) prowadząc czynności wyjaśniające może żądać od właściciela danych kierującego pojazdem? Jak wynika z przywołanych przepisów, to strażnika, a nie straż, ustawodawca upoważnił do przeprowadzania czynności wyjaśniających ! Czy jednak Strażnik gminny (miejski) jest zatem owym uprawnionym organem w rozumieniu art 78 ust 4 PRD ?

Osoba, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie - właściciel pojazdu mogłaby przez Straż Gminna zostać pociagnięta do odpowiedzialności karnej ..... jeżeli był kierującym w chwili wykroczenia !

Zgodnie z art.54 §6 k.p.w. osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Czy zatem właściciel pojazdu, którego strażnik gminny (miejski) zakwalifikował do tej kategorii (co wynika z "Wezwania"), ma obowiązek wskazania sprawcy wykroczenia, w sytuacji gdy na zdjęciu z "fotoradaru" nie widać wizerunku kierującego? Czy informacja ta kwalifikuje się do kategorii "wyjaśnień", czy też podlega bezwzględnemu obowiązkowi, o którym mowa w art. 78 ust 4 ustawy p.r.d., czy też obowiązkowi o którym mowa w art.65 §2 k.w.?
Jak to się ma do art.54 §1 k.p.w, który stanowi, że czynności wyjaśniające są prowadzone w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie?

Z analizy wyrokow i orzeczeń sądowych wynika ,ze zapadło rozstrzygnięcie w sprawie używanej podstawy prawnej z artykułu 97 KW w związku z art 78 ust 4 PRD

"Sąd Rejonowy w Zamościu umorzył postępowanie Sygnat akt VII W 223/09 z dnia 17 marca 2009 . Uznał, że zarzucone przedsiębiorcy zachowanie polegające na tym, że jako posiadacz samochodu osobowego, będąc do tego zobowiązany, nie wskazał na żądanie organu uprawnionego, komu powierzył pojazd, choć co do zasady pozostaje w sprzeczności z art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym, to nie wyczerpuje znamion wykroczenia określonego w art.97 kodeksu wykroczeń. Nie dotyczy bowiem bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych."

Za w/w czyn nie może być nałożona kara z art.97 k.w.
Jaki jest bowiem ewentualny związek odmowy właściciela pojazdu wskazania kierującego pojazdem z……………….. bezpieczeństwem w ruchu drogowym?

Należy tu całkowicie podzielić stanowisko sądu bo po analizie nawet nie szczegółowej - wydaje się że faktycznie - żaden.

Analizując dalej zapisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w kontekście innych zapisów

Organem uprawnionym do Kontroli Ruchu Drogowego jest Policja w pełnym zakresie a poszczególne służby otrzymały w drodze częściowej sukcesji ściśle określone kompetencje wymienione enumeratywnie w ustawie zarówno w zakresie kontroli i podmiotów i napewno w tych uprawnieniach nie ma stosowania sankcji wobec właścicieli pojazdów za tzw. „nieujawnienie kierujacego”

Tzw. „Taryfikator wysokości grzywien „ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń nie wymienia art 78 § 4 PRD ani w art 97 KW zamieszczonym w tym taryfikatorze nie wymienia innych okoliczności jak związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym !

Czy z tej sytuacji nie wynika, że art.78 ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest typowym przepisem bez ustanowionej sankcji !

I stąd szukanie na siłę jakiegoś lepszego, bądź gorszego paragrafu? No bo w praktyce chyba nie ma tu jednolitości?

Jak zauważyłem powyżej art. 78 ust 4 prd po dokładnej analizie zapisów ustawy oraz jego usytuowanie w ustawie dotyczy wyłącznie czynności administracyjnych wykonywanych przez ……. Starostę.

Analizując obecne postępowanie Straży gminnych pod katem zgodności z prawem w tym nakładania grzywien z art. 97 KW w związku z art. 78 ust 4 prd nie sposób pominąć wykładni prawa zawartej w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego wprawdzie dotyczących wcześniejszych naruszeń prawa przez Straże Gminne ale zawierający wykładnie dotyczące wykonywania określonego postępowania wyłącznie wobec zawitej grupy sprawców kierujących pojazdami i pieszych uczestników ruchu naruszających normy prawa stanowionego w zakresie uprawnień strażników gminnych

WYROK z dnia 22 marca 2007 r.
Sygn. akt U 1/07 (29/3/A/2007)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,
protokolant: Grażyna Szałygo,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolił strażnikom na używanie urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej (dalej zbiorczo: fotoradarów) i - wyłącznie za ich pomocą - wykonywanie czynności odnoszących się do kierujących (czyli - zgodnie z art. 2 pkt 21 kodeksu drogowego - osób, które kierują pojazdami [w przeciwieństwie do „kierowców” - osób uprawnionych do kierowania pojazdami silnikowymi, art. 2 pkt 21 tej ustawy], § 17 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 rozporządzenia). Ponadto upoważnił ich do zatrzymywania pojazdów (§ 17 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia), które może nastąpić wyłącznie na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem zabudowanym - od świtu do zmierzchu, gdy strażnicy dysponują radiowozem (§ 17 ust. 5 i 6 rozporządzenia). Upoważnienie obejmuje prawo strażników do sprawdzania wymaganych dokumentów i usuwania (oraz przemieszczania lub blokowania) pojazdów oraz zobowiązanie ich do uniemożliwiania kierowania pojazdami osobom podejrzewanym o nietrzeźwość albo stan po użyciu alkoholu (lub środka podobnie działającego - § 17 ust. 7 rozporządzenia) - do czasu przybycia Policji.

I dalej

Pkt 7.
Trybunał Konstytucyjny stwierdza na marginesie, że celem stosowania przez straże gminne fotoradarów jest zebranie dowodów pozwalających na ukaranie kierującego, który przekroczył dopuszczalną prędkość lub zlekceważył wskazania sygnalizacji świetlnej. Na podstawie art. 97 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze zm.; dalej: k.p.w.), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy strażniczej, strażnik może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, gdy „stwierdzi popełnienie wykroczenia (...) za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu” (nałożenie mandatu nie może nastąpić po upływie 30 dni od ujawnienia wykroczenia). Grzywna ta - jako nałożona przez funkcjonariusza organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód gminy (art. 100 k.p.w. in fine). Przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się sprawcy do winy i prawomocne zakończenie postępowania, natomiast odmowa przyjęcia mandatu (dopuszczalna na mocy art. 97 § 2 k.p.w.), albo nieuiszczenie grzywny w wyznaczonym terminie, skutkuje wystąpieniem straży gminnej do sądu z wnioskiem o ukaranie (art. 99 k.p.w.). Działania strażników (związane oczywiście ze sprzecznymi z prawem zachowaniami kierujących) prowadzą do ustalenia odpowiedzialności prawnej osób obwinionych o popełnienie czynów będących wykroczeniami, wobec czego sprawy będące przedmiotem postępowań mandatowych mają charakter karny (tak: wyrok z 18 maja 2004 r., sygn. SK 38/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 45). Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera konieczność należytego - ustawowego - uregulowania uprawnień strażników, których działania wywierają decydujący wpływ na odpowiedzialność karną obywateli.

Zatem zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego

- strażnik może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, gdy „stwierdzi popełnienie wykroczenia (...) za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu”

Zatem na podstawie tez wykładni Trybunału Konstytucyjnego i zapisów KPW :

zdjęcie pojazdu wykonane z tyłu bez zarysu nawet konturu osoby kierującej nie stanowi żadnego dowodu co do osoby sprawcy czynu – z dalszymi tego konsekwencjami Państwa Prawa

Działania strażników (związane oczywiście ze sprzecznymi z prawem zachowaniami kierujących) prowadzą do ustalenia odpowiedzialności prawnej osób obwinionych o popełnienie czynów będących wykroczeniami,

Zatem odmowa właściciela nie będącego kierującym zgodnie z wykładnią Trybunału - udzielenia informacji nie uszczegółowiając powodów jej nieudzielenia (np.niepamieć ze względu na upływ czasu przy braku zdjęcia osoby kierującej oraz jakichkolwiek przepisów ewidencji w zakresie wykorzystania pojazdów prywatnych przez ich właścicieli ) nie stanowi podstawy prawnej nałożenia MK na właściciela pojazdu przez Straż Gminną


Zapisy w Wykładni Trybunału znajdują się KPW

Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia

Art. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.

§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy

Z brzmienia z art.129b ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że strażnicy gminni (miejscy), w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie, są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wyłącznie wobec kierującego pojazdem.

Jakie znaczenie ma tym przepisie użycie przez ustawodawcę precyzyjnego określenia podmiotu tej kontroli (czyli wyłącznie wobec kierującego pojazdem)?Czy taki zapis w ustawie pozwala strażnikowi gminnemu (miejskiemu) dokonywać kontroli wobec innych uczestników ruchu bądź jakichkolwiek innych osób, w szczególności wobec właściciela pojazdu? Czy zatem strażnik gminny (miejski), w ramach ustawowego upoważnienia do kontroli ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia wykroczenia za pomocą „fotoradaru”, ma prawo kierować do sądu wnioski o ukaranie wobec jakichkolwiek osób, nie będących kierującym pojazdem?

Straż gminna (miejska) jako oskarżyciel publiczny.

Art.17 §3 k.p.w. stanowi, że organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.

Wskazany przepis odnosi się do m.in. straży gminnej (miejskiej). Jednakże z treści tego artykułu wynika, że podmiot ten staje się oskarżycielem publicznym dopiero z chwilą wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Do tego czasu prowadzenie czynności wyjaśniających, a także sporządzenie wniosku o ukaranie zgodnie z art.12 ust.1 pkt 5 ustawy o strażach gminnych należy do wyłącznej kompetencji strażnika gminnego (miejskiego). Zatem w okresie tym straż gminna (miejska) nie jest oskarżycielem publicznym i z tego tytułu nie przysługują jej jakiekolwiek uprawnienia. Czy do chwili złożenia wniosku o ukaranie oskarżycielem publicznym jest zatem strażnik gminny (miejski)? Przecież ustawodawca nie przewidział takiej możliwości ani w przywołanym art.17 kpw, ani w ustawie o strażach gminnych...

Jednakże aby od razu ktoś nie powiedział, że to bez znaczenia, to istotę zależności pomiędzy oskarżycielem publicznym a funkcjonariuszem tego podmiotu wykazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 marca 2003r. (I KZP 3/03) . Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wniosek o ukaranie, o którym mowa w art.57 §1 k.p.w., w imieniu Policji skutecznie może złożyć (podpisać) jedynie terenowy organ Policji bądź upoważniony przez ten organ policjant, co oznacza, że podpisanie wniosku o ukaranie przez funkcjonariusza policji, nie będącego upoważnionym do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, skutkować będzie umorzeniem postępowania na podstawie art.5 §1 pkt 9 k.p.w. z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela, albowiem skutecznie wniosek taki mogą podpisać jedynie terenowy organ Policji lub upoważniony przez ten organ policjant.

Odpowiedzialność z art 65 ust 2 KW

Straż Gminna nie posiada uprawnień do nakładania grzywien w drodze Mandatu karnego za wykroczenia z art. 65 ust 2 Kodeksu Wykroczeń a jedynie pod taka kwalifikacje prawną czynu można by ewentualnie podciągnąć nieudzielanie informacji o kierującym pojazdem
Pozostaje zatem postępowanie wnioskowe wobec naruszenia z art.65 §2 k.w., co często chyba się dzieje? Tyle tylko, że w przypadku gdy na wykonanym przez fotoradar zdjęciu nie widać wizerunku kierowcy to o tożsamość jakiej osoby pyta (załóżmy że uprawniony) organ ! Rozumiem, że jeżeli na zdjęciu jest widoczna osoba kierującego, to możemy mówić o jej tożsamości. W tym przypadku mozna by zapytać - Czy ten przepis należy odczytywać zatem także "kto nie ujawnia sprawcy wykroczenia" podlega karze grzywny?

Jednak nasuwają się wątpliwości czy poza Starosta jakikolwiek inny organ ma uprawnienia do stosowania procedury wskazanej w art. 78 ust 4 PRD do sporządzenia wniosku o ukaranie z art 65 ust 2 KW do Sądu Grodzkiego co wyjaśniałem powyżej.

Zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest ocena celowości (czy też bezcelowości) przyznania strażom gminnym prawa do wykonywania określonych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przy użyciu fotoradarów. Trybunał Konstytucyjny nie traci z pola widzenia skali przekroczeń przepisów o ruchu drogowym i stwierdza, że w walce z łamiącymi prawo kierującymi, dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, państwo może i powinno sięgać po dostępne środki techniczne i optymalnie wykorzystywać wszelkie pozostające w jego dyspozycji służby. Nie zmienia to jednak faktu, że służby te winny działać w granicach instrumentarium prawnego nienagannego z punktu widzenia norm konstytucyjnych, co ma znaczenie tym istotniejsze, że czynności przedstawicieli stosownych służb w zakresie kontroli ruchu drogowego oraz obowiązek podporządkowania się poleceniom, sygnałom i wskazówkom osób dokonujących kontroli należy rozpatrywać również w kontekście ewentualnych ograniczeń wolności i praw konstytucyjnych osób kontrolowanych.

Upoważnienie Straży Gminnych do ograniczonej kontroli ruchu drogowego za pomocą tzw. urządzeń do samoczynnego rejestrowania wykroczeń „Fotoradary” miało mieć charakter prewencyjny a jak wynika z obserwacji w niektórych wiejskich gminach gdzie

„strażnicy nawet 2-ch kóz terroryzujących przez wiele miesięcy gminę nie potrafią złapać?”

istnieje uzasadnione podejrzenie ,że stało się źródłem nieuprawnionych dochodów chyba nie tylko gmin ale i włąścicieli „Fotoradarów” w myśl zasady – „dajcie mi człowieka z ja juz Paragraf znajdę”

Stowarzyszenie BiK STOP otrzymuje informacje że wykorzystując nieświadomość prawną obywateli podsuwa się do podpisania oświadczenia w celu samoskarżąnia , poświadczenia nieprawdy i zgadzania na wymuszone przyjmowanie mandatu ( niby w celu jak najmniejszych kosztów) ...... są wysyłane nagminnie do właścicieli pojazdów uchwyconych „fotoradarem” na których to fotografiach nie widać nawet zarysu kierującego a do miejsca ustawienia w celu ujawnienia wykroczenia też zachodzi wątpliwość!

Stowarzyszenie BiK STOP po analizie różnego rodzaju zapisów na Forach Internetowych dotyczącej problematyki fotoradarów natrafiło na informację ,że w niektórych Sądach „przechodzą” wnioski Straży Gminnych o ukaranie w trybie art 65 ust 2 Kodeksu Wykroczeń na właścicieli pojazdów za niezgłoszenie się na wezwania Straży Gminnych !

Istnieje przy tym uzasadnione podejrzenie możliwości korupcji jeżeli „Fotoradar” nie stanowi własności danej Gminy a jest wydzierżawiany od podmiotu prywatnego w których to sprawach nie ma praktycznie ,żadnej wykładni prawnej co do zasad i zawieranych umów ! Takie informacje też docierają do Stowarzyszenia !

Sprawa własności i ewentualnej dzierżawy „Fotoradarów” też wymaga prawnego uporządkowania albowiem w tym przypadku nie względy bezpieczeństwa ale jak największe wpływy będą motywem działania danej straży a o ile zachodzi sytuacja o której wspominają internauci na forach ,ze Gminy płacą spółce „haracz” od każdego Mandatu - to wówczas może dochodzić do rażącego naruszenia prawa

Kolejna sprawa jest związana z gromadzeniem i obróbka danych osobowych oraz fotografii dotyczących popełnionych wykroczeń przez firmy prywatne działające na rzecz Straży Gminnych oraz możliwość ich dalszego przetwarzania bez zgody i wiedzy osób- których to dotyczy !

Wypada zapytać dlaczego ?

- Dlaczego Gminy nie kupują na własnośc „FOTORADARÓW” tylko Straże Gminne wstawiają i używają sprzętu prywatnych podmiotów - którym zapewne zależy ,żeby był jak największy stały zysk ?

i na Koniec – DLACZEGO ?????

- Straż Gminna nie ustawia "fotoradarów" w taki sposób, aby było widać twarz kierującego?
Nie byłoby wówczas całej tej dyskusji i wątpliwości prawnych !

Prezes Zarządu

Tadeusz Pepliński

Otrzymują :
1) adresat ( rzecznik@rpo.gov.pl )
2) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kancelaria@giodo.gov.pl
3) Wydział Antykorupcyjny MSWiA
4) Helsińska Fundacja Praw Człowieka hfhr@hfhrpol.waw.pl
4)Prezes Sądu Rejonowego w Koscierzynie
5)Prokurator Rejonowy w Kościerzynie
a/a

Załąćzniki :

1)wezwanie z dnia 18-08-2009 nr Ew. SG5232/7/2009/1339 do złożenia wyjaśnień wraz z pouczeniem zawartym w punktach 1-4 w którym warunkuje się wypełnienie załączonych oświadczeń oznaczonych jako numer 1 i 2 a podanych jako załączniki nr 4 i 5
2)świadectwo legalizacji radarowego przyrządu do pomiaru prędkości wraz z wyjaśnieniami
3)Raport nr 180809029438 wraz ze zdjęciem ..... tyłu samochodu i zdjęciem tablicy rejestracyjnej (tylnej)
4)oświadczenie Nr 1 wypełnione pod przymusem w dniu 09-09-2009
5)Oświadczenie Nr 2
6) skarżony mandat kart 2
7)skarga Adrianny Wycinka kierowana do Sądu Rejonowego
w Kościerzynie

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Ostatnio edytowano 21 gru 2009, o 02:10 przez Przemo, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 19 gru 2009, o 20:29 
Offline
Młodszy Inspektor
Młodszy Inspektor

Dołączył(a): 26 wrz 2009, o 16:56
Posty: 2430
Lokalizacja: Gostyń
do usuniecia


Ostatnio edytowano 19 gru 2009, o 20:30 przez sisero, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 19 gru 2009, o 20:29 
Offline
Nadinspektor
Nadinspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5070
Jest dalszy ciąg sprawy:

Cytuj:
Nieujawnienie osoby kierującej w chwili popełnienia wykroczenie (zdjęcie z fotoradaru) przez właściciela pojazdu (art 78 pkt 4 UPRD )nie nosi znamion wykroczenia - orzekł w dniu 14-12-2009 prawomocnym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kościerzynie w sprawie II Ko 417/09 na podstawie art 101 § 1 KPOW uchylając mandat karny nałożony na Adriane Wycinka przez Komendanta Straży Gminnej w Starej Kiszewie .

Zatem Sad w prawomocnym wyroku orzekł o bezprawności stosowania art 97 KW w związku z art 78 pkt 4 Ustawy PRD bo takie podstawy prawne użył Komendant Straży Gminnej nakładając mandat .

http://sopot.naszemiasto....ia/1069307.html

Sąd całkowicie podzielił w tym przypadku stanowisko Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji STOP do którego zwróciła się o pomoc Adriana Wycinka dotyczące bezprawnego stosowania art 97 KW w zwiazku z art 78 pkt 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przez Straże Gminne wobec właścicieli pojazdów . Stowarzyszenie Bezprawiu I Korupcji STOP z siedzibą w Starogardzie Gd. zwraca się do osób właścicieli pojazdów ukaranych przez Straże Gminne MK w trybie art 97 KW w związku z art 78 pkt 4 za tzw niewskazane kierującego o kontakt w celu wskazania które Straże Gminne używają tej podstawy prawnej do karania mandatami właścicieli pojazdów za „niewskazanie” . Istnieje możliwość odzyskania nałożonych grzywien...... w drodze Mandatów Karnych z tego tytułu wraz z odsetkami . Jak stwierdził Sąd uzasadniając uchylenie mandatu - udowodnienie winy i ustalenie sprawcy wykroczenia należy do prowadzącego postępowanie (a przecież i Policja z tego co wiadomo Stowarzyszeniu nakłada też mandaty za nieujawnienie kierującego !) Stowarzyszenie występuje do Sądu o ... uchylenie z urzędu wszystkich mandatów nałożonych na właścicieli pojazdów za tzw. niewskazane kierującego przez Straż Gminną w Starej Kiszewie . Czas było skończyć z maszynkami do robienia kasy przez niektóre "Pazerne Gminy w RP" za wszelką cenę bez podstaw prawnych ! Prezes Zarządu Tadeusz Pepliński

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 20 gru 2009, o 14:30 
Offline
Podinspektor
Podinspektor

Dołączył(a): 3 paź 2009, o 15:32
Posty: 1307
Lokalizacja: Częstochowa i powiat
Przemo, możesz jeszcze raz podać tego linka bo mi coś nie działa :|

_________________
Powiedz Litwinom, niech mię czekają z tabaką
Częstochowską, nie biorę innej, tylko taką...


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 20 gru 2009, o 15:46 
Offline
Nadinspektor
Nadinspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5070
Ależ proszę http://sopot.naszemiasto.pl/wydarzenia/1069307.html

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2010, o 16:24 
Offline
Starszy Posterunkowy
Starszy Posterunkowy

Dołączył(a): 15 sty 2010, o 18:59
Posty: 9
Lokalizacja: gdańsk
Nie jestem przekonany że będzie tak pięknie. Może ktoś podejmie temat i przedyskutuje to ze mną ??? Mam parę pytań??Nie odbierajcie mnie że stoję okoniem do sprawy ale dobrze jest spojrzeć z boku na sytuację oto moje pytania:
1. Dlaczego to obszerne wystąpienie Stowarzyszenia dotyczy tylko Straży Miejskich / Gminnych przecież Policja również stosuje ten artykuł przy fotoradarach???

2. W kwestii formalnej ponieważ w tym ostatnim orzeczeniu tym medialnym z Kościerzyny nie ma uzasadnienia Sądu więc pytanie o jaki mandat chodzi kredytowany czy zaoczny?? i czy uchylenie dotyczyło podstawy prawnej czy raczej trybu postępowania mandatowego??

3. Zapoznałem się z uzasadnieniem tym z 17 marca 2009r- zgoda Policja się nie popisała bo oskarżony wskazał 3 osoby mogące prowadzić pojazd w dniu wykroczenia czyli spełnił obowiązek zawarty w spornym art. 78 ust. 4 PRD oparł się w uzasadnieniu na kodeks wykroczeń z omówieniem z 2007r. A co by było gdyby Sąd mógł się oprzeć na Kodeksie drogowym z omówieniem wydawnictwa prawniczego LEX(a Wolters Kluwer busunes) Prawo o Ruchu Drogowym wydanie 3 Ryszarda Stefańskiego z 10 kwietnia 2008r gdzie w omówieniu art. 78 ust4 czytamy w punkcie 13 że ten sporny artykuł należy zakwalifikować pod art. 97KW?????????????? Pan Stefański wybitny prawnik z dziedziny Prawa o Ruchu Drogowym pisze w sposób jednoznaczny że art. 78/4 spełnia znamiona wykroczenia art. 97KW. Idąc tym tokiem myślenia podstawa prawna art. 97KW w zw. z art. 78 ust.4 prd jest jak najbardziej prawidłowa .
Co wy na to???////????

_________________
Candymian


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 16 sty 2010, o 19:47 
To w takim razie jak Kolega jest tak zaznajomiony z tematyką, to co sądzi o tym że wspomniany art 78 jest w dziale "pojazdy" rozdział "warunki techniczne pojazdów" , a nie np. w dziale "kierujący". Co na to profesorowie od tworzenia i stosowania prawa. A Pan Ryszard Stefański powinien baczniej czytać co piszą jego doktoranci, bo czasami kopiuj wklej rodzi śmieszne sytuacje. Wywalili bubla i obrona tej konstrukcji jest zaprzeczaniem choćby zdrowemu rozsądkowi.


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 16 sty 2010, o 20:51 
Offline
Nadinspektor
Nadinspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5070
Uzasadnienie wyroku:

Cytuj:
Sygn. Akt II Ko.417/09


POSTANOWIENIE


Dnia 14 grudnia 2009r.


Sąd Rejonowy w Kościerzynie II Wydział Kamy w składzie:

Przewodniczący SSR Krystyna Szulc Protokolant st sekr. sąd Marzena Burandt


przy udziale - oskarżyciela publicznego Komendanta Straży Gminnej Józefa Kaszubowskiego


po rozpomaniu sprawy przeciwko Adrianie Wycinka


ukaranej mandatem karnym


z wniosku ukaranej


w przedmiocie uchylenia mandatu karnego


na podstawie art 13§1 kpw, art 32§3 kpw, art 101§1, §2 kpw


postanawia


Uchylić nałożony na Adrianę Wycinka w dniu 20.09.2009r. przez straż Gminną W Starej
Kiszewie mandat kredytowany seria CI numer 5638821. •


Uzasadnienie


Dnia 09.09.2009 roku Adriana Wycinka została ukarana przez straż Gminną w Starej Kiszewie mandatem kredytowanym seria CI numer 5638821 za wykroczenie z art. 97 kw popełnione dnia 17.07.2009r.
Dnia 15.09.2009r. ukarana złożyła odwołanie do Sądu Rejonowego w Kościerzynie. W treści odwołania skarżąca wniosła o uchylenie mandatu karnego wnosząc, że nie wskazanie na żądanie organu uprawnionego komu powierzyła pojazd nie wyczerpuje znamion wykroczenia określonego w art. 97 kw, nie dotyczy bezpieczeństwa lub porządku na drogach publicznych. Powołała się też na § 1 pkt 2 art. 97 kpwow, który stanowi, że funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie wtedy, gdy... nie zachodzi wątpliwość, co do osoby sprawcy czynu... Na posiedzeniu przed Sądem podała, że nie wie kto kierował samochodem tego dnia, z samochodu korzysta jej mąż i pracownik, który jest montażystą.


Sąd zważył, co następuje:


Funkcjonariusz Straży Gminnej w Starej Kiszewie nakładając mandat karny kredytowy na odcinku C formularza wpisał rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną. Osoba ukarana A. Wycinka potwierdziła przyjęcie mandatu karnego kredytowego składając czytelny podpis i oświadczenie, że"nie kierowała tym pojazdem".
Zgodnie z art. 101 kpwow przyjęty mandat karny kredytowy może być uchylony, gdy grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Nie można w żadnym przypadku mówić o powstaniu odpowiedzialności wykroczeniowej właściciela pojazdu z tytułu nieudzielanie informacji o sobie samym jak o osobie popełniającej
wykroczenie drogowe. Prowadziłoby to do niedopuszcza1nego samoobwinienia i naruszania wszelkich uprawnień procesowych służących obronie.
Organ prowadzący postępowanie powinien wskazać posługując się swoimi uprawnieniami procesowymi osobę sprawcę wykroczenia.
W kodeksie wykroczeń znajduje się przepis, który penalizuje zachowanie sprawcy polegające na odmowie udzielenia informacji uprawnionemu organowi - art. 65§2 kw zatem
nie można dokonać subsumcji zachowania właściciela pojazdu lub posiadacza
odmawiającego udzielenia informacji o osobie kierującego pojazdem jako wyczerpującego znamiona z art. 97 kw w zw. z art. 78 ust 4 prawa ruchu drogowego.
Dla stwierdzenia wykroczenia z art. 65§2 kw wymagane jest by sprawca umyślnie wprowadził w błąd co do nieudzielenia właściwemu organowi wiadomości o osobie kierującej pojazdem.
Adriana Wycinka udzieliła takich informacji. Nie dające się usunąć wątpliwości
rozstrzyga się na korzyść strony obwinionej.
W świetle powyższego na mocy powołanych w sentencji przepisów Sąd postanowił uchylić nałożony na Adrianę Wycinka mandat kamy kredytowy dnia 20.09.2009r. seria CI nr 5638821.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: merytoryka
PostNapisane: 17 sty 2010, o 18:15 
Offline
Starszy Posterunkowy
Starszy Posterunkowy

Dołączył(a): 15 sty 2010, o 18:59
Posty: 9
Lokalizacja: gdańsk
kolego nie musimy się chyba wymądrzać mi chodzi o merytoryczną rozmowę a nie jakieś tam wymądrzanie.
Co do zasady i uzasadnienia Sądu - w moim mniemaniu jest prawidłowa , gdyż oskarżona w ostateczności wskazała męża i kogoś tam jeszcze jako osobę prowadzącą pojazd w tym dniu czyli idąc moim tokiem rozumowania spełniła wymogi art. 78 prd. Zresztą przy zdjęciach od tyłu jest nawet chyba kuluarowe pojęcie prawne tzw. łódka na morzu. Czyli mąż wskazuje żonę a żona męża . wszyscy spełniają obowiązek wskazania - sprawa powinna być umorzona. W wyroku z 2007r też oskarżony wskazuje osobę. Mam jeszcze takie pytanie jakie było to oświadczenie co podpisała Pani Adrianna i napisała że nie wie. Ja się spotkałem z takim gdzie było napisane że jako właściciel pojazdu nie jestem w stanie wywiązać się z nałożonego na mnie obowiązku i zgonie z art.78 prd wyrażam zgodę na ukaranie mnie w trybie art.97kw w zw. a zatr. 78/4 prd mandatem w wysokości..........

- Nadal nie wiem dlaczego w obszernym nazwijmy to pozwie nie ma Policji ??/?

Co do innych spraw

- jest pewnego rodzaju nadużyciem autora pozwu że piszę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby które wystawiają takie mandaty - Autor jako były komendant straży winien wiedzieć że pracownicy wydziału wykroczeń to ludzie którzy zwyczajowo wystawiają mandaty z danego artykułu bo jest tak praktykowane w danej jednostce policji czy straży a mówienie że, popełniają rzekome przestępstwo bo mają premię hmmmmmm brak profesjonalizmu. - nie będę używał mocniejszych słów.

- pytanie czy autor pozwu próbował uzyskać interpretacje z nieuzależnionego źródła np z Ośrodka Akademickiego w Gdańsku gdzie szkolą się prawnicy ??? albo gdziekolwiek indziej???? jak nie to brak profesjonalizmu.

- Ale pomimo że nie potraficie wejść - spojrzeć z drugiej strony ja potrafię. Idąc waszym tokiem interpretacji - takie zdjęcia od tyłu nie powinny być rozpatrywane a podstawa prawna art 97 w zw. z 78 jest bezprawna a co z dęciami gdzie twarz jest niewyraźna, częściowo przysłonięta np. choinką zapachową albo stojakiem od telefonu , który naklejony jest na przedniej szybie???? też do wyrzucenia a co ze zdjęciami gdzie człowiek jedzie w ciemnych okularach????. Powiem tak na zdjęciu w ciemnych okularach tak naprawdę nie wiadomo kto prowadzi bo część twarzy jest zasłonięta - więc co powinien być powołany rzeczoznawca , który oceni i zbada kto prowadzi??? Policja powinna powołać biegłego ??? czy jak każdy może jechać w okularach ciemnych zabronione to nie jest???. I dojdę do wniosku że mogę jeździć jak szaleniec w okularach bo powiem że jedzie mój brat w okularach a brat powie że ja i co dupa zbita nie ma winnego a jechałem 200 przez teren zabudowany/???/ - nie wiem może autor pozwu się wypowie merytorycznie może ma jakieś opinie .

- jeszcze jedno art. 144 KW czyli niszczenie zielenie - pojazd parkuje na zieleńcu zagospodarowanym niszczy go - jakie to wykroczenie ???? drogowe????? zapytany policjant mówi że drogowe bo bierze w nim udział samochód a tu niespodzianka art. 144 KW zakwalifikowany jest jako wykroczenie przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej - ma to sens???? trawnik jakie to urządzenie ????

- z tego co wiem w Gdańsku jest nawet jakieś orzeczenie że do art. 78 prd właściciel musi podać imię nazwisko i adres kierującego bo przecież kodeks drogowy mówi również że właściciel pojazdu ma obowiązek sprawdzenia czy użytkownik pojazdu ma prawo jazdy
pozdrawiam serdecznie oczekuje merytorycznej rozmowy nawet filoxoficznej a nie że ktoś się wymądrza ja chce dotrzeć do prawdy.

_________________
Candymian


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 18 sty 2010, o 01:01 
Artykuł


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 18 sty 2010, o 08:29 
Nie wiem po co wywarzać otwarte drzwi. Kpwow art.97 paragraf 1 punkt 2 -
Cytuj:
stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu
- w tym także w razie potrzeby po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 3 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 14 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.


I tyle na ten temat. Kolega twierdzi że ze 100 zdjęć zostanie załatwione tylko 5 , to jakaś niesprawiedliwość społeczna czy jak?


Góra
  
Cytuj  
PostNapisane: 19 sty 2010, o 00:42 
Offline
Starszy Posterunkowy
Starszy Posterunkowy

Dołączył(a): 15 sty 2010, o 18:59
Posty: 9
Lokalizacja: gdańsk
no niby tak - jest taka książeczka nazywa się paragraf na drodze nie pamiętam kto to wydaje ale chyba jakaś instytucja od ekspertyz Sądowych czyli generalnie podobno znawcy tematu i o dziwo piszą oni że generalnie ustawodawcy chodzi o 30 dni ale od daty ujawnienia sprawcy wykroczenia a nie daty wykroczenia.

Wyciągam takie oto wnioski , że co miasto to obyczaj - dowiedziałem się że w większości woj. pomorskie wydaje wyroki zarówno z art. 65/2 jak i z art. 97 w zw. z art. 78 /4 prd. Jest podobno też jakaś dyrektywa czy wyrok Sądowy który jasno mówi , że właściciel musi wskazać kto prowadził pojazd na podst. art. 78/4 prd i jako wskazanie rozumie się podanie imienia nazwiska i adresu . samo imię i nazwisko to z lekka za mało.

Co do prywatnych fotoradarów to przesada - ale jeżeli same firmy sprzedające urządzenia foto- rejestrator reklamuje się że wypożycza sprzęt to co się dziwić . Pozostaje kwestia interpretacji przepisów. Jak widać można znaleźć dwa różne kodeksy z omówieniem gdzie są przeciwstawne wnioski i co z tym zrobić ??? Sądy powołują się na te interpretacje o zgrozo i wyroki są raz takie raz takie
czyli to tylko Polska. A że nie ma u nas zasady że wyrok Sądowy stanowi prawo każdy walczy jak chce i potrafi

_________________
Candymian


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 19 sty 2010, o 07:24 
Offline
Nadinspektor
Nadinspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5070
candymian napisał(a):
Wyciągam takie oto wnioski , że co miasto to obyczaj - dowiedziałem się że w większości woj. pomorskie wydaje wyroki zarówno z art. 65/2 jak i z art. 97 w zw. z art. 78 /4 prd. Jest podobno też jakaś dyrektywa czy wyrok Sądowy który jasno mówi , że właściciel musi wskazać kto prowadził pojazd na podst. art. 78/4 prd i jako wskazanie rozumie się podanie imienia nazwiska i adresu . samo imię i nazwisko to z lekka za mało.


Za to Wrocław w ogóle nie wali zdjęć od tyłu bo wszystkie wnioski w sądzie przepadały. Dla mnie sprawa jest prosta bardzo chętnie podam kto kierował, tylko poproszę o takie zdjęcie na którym wyraźnie widać twarz kierującego. O sankcjach za składanie fałszywych zeznań nie będę przypominał.

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 20 sty 2010, o 07:24 
Offline
Starszy Posterunkowy
Starszy Posterunkowy

Dołączył(a): 15 sty 2010, o 18:59
Posty: 9
Lokalizacja: gdańsk
No Przemo masz ty rację tylko nigdzie nie jest napisane że zdjęcia muszą być robione od przodu i zakaz jest od tyłu za to jest kontrowersyjny art. 78/4prd.
A tak prywatnie powiem ci że w 90% osoby fizyczne wiedzą kto prowadził pojazd nawet jak jest fotka z tyłu zrobiona- każdy wie raczej komu pożycza samochód - z tym że jest to nasza Polska przywara że zawsze szukamy dziury w całym i kombinujemy jak by tu nie zapłacić mandatu, ominąć płacenia podatków - taki jesteśmy dziwny naród.
Stare przysłowie mrówek egipskich mówi- złapią cię za rękę mów że to nie twoja ręka . I to jest właśnie odzwierciedlenie Polaków.

- ja/?? mój samochód ??? a udowodnij mi że ja jechałem ???? a to że zegarek taki jak mój ??? takich zegarków jest tysiące. A z skąd ja mam wiedzieć kto przez Wrocław jechał 150km/h przy tej szkole. to tylko mój samochód a kto jechał hmmmmm pokarzcie mi zdjęcie z przodu to wam powiem.
To jest jakiś matrix .
W Niemczech dostaje mandat właściciel samochodu i mało kogo obchodzi kto prowadził pojazd . Masz zapłacić i koniec a z kierowcą możesz sobie wystąpić na drogę cywilną. No ale w końcu to Niemcy- naród szanujący przepisy i nie szukający dziury i luk prawnych

_________________
Candymian


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 20 sty 2010, o 08:00 
To jest tak - jak ktoś lubi jak go pompują w zadek to płaci. Powiedz czy Niemiaszki zrobiły sobie tak jak nasi z fotoradarów maszynkę do zarabiania pieniędzy,łatania budżetów itd.


Góra
  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group