Forum Fotoradary, Antyradary, Nieoznakowane Radiowozy


Forum Fotoradarów, Antyradarów i Nieoznakowanych Radiowozów Policji z kamerami

Teraz jest 21 lut 2019, o 10:45

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 15 gru 2010, o 12:45 
Offline
Starszy Aspirant
Starszy Aspirant

Dołączył(a): 14 sie 2009, o 18:11
Posty: 2786
Lokalizacja: Szamotuły
Cytuj:
GITD stworzy system fotoradarów za 50 mln euro

50 mln euro zostanie przeznaczone na stworzenie nowego systemu fotoradarów obsługiwanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. GITD ma z początkiem lipca 2011 r. zyskać uprawnienia do wystawiania mandatów za przekroczenie prędkości.
Jak powiedział we wtorek dziennikarzom zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Mirosław Maksimiuk, stworzenie nowego systemu fotoradarów jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Inspekcją w przyszłym roku. "Chcemy stworzyć system, w którym nie będzie się opłacało przekraczanie prędkości" - powiedział. Zastrzegł, że celem nie jest "polowanie na kierowców", ale zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Maksimiuk wyjaśnił, że jak wynika z doświadczeń innych państw, stworzenie jednego spójnego systemu kontroli prędkości może zmniejszyć liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym nawet o ok. 40 proc. Przy obsłudze nowego systemu ma pracować docelowo około 300 osób. "To o połowę mniej, niż obecnie pracuje przy obsłudze fotoradarów" - zaznaczył.

Na stworzenie nowego systemu zarezerwowano 50 mln euro z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 15 proc. tej kwoty to wkład krajowy w inwestycję.

Do tej pory Inspekcja Transportu Drogowego nie kontrolowała samochodów osobowych (z wyjątkiem taksówek). Jak powiedział Dyrektor Biura Szkolenia Inspekcyjnego GITD Marcin Flieger, obecnie trwają analizy, w których miejscach należy ustawić fotoradary. Wyjaśnił, że GITD przejmie od policji ok. 1,4 tys. masztów, na których można instalować urządzenia. "Z analiz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że szczególnie niebezpiecznych miejsc, w których powinny stać radary, jest w Polsce ok. 900. Jednak są to dane sprzed kilku lat, więc musimy je uzupełnić o własne badania" - powiedział. Dodał, że obecnie na 11 masztów przypada jeden fotoradar.

Kierowców czeka jeszcze jedna zmiana. Jak wyjaśnił Flieger, GITD będzie miał 180 dni na postępowanie mandatowe. Do tej pory odpowiednie służby miały na to 30 dni. "180 dni powinno w zupełności wystarczyć na wystawienie, przekazanie i zapłacenie mandatu. Dotychczasowa praktyka pokazała, że 30 dni to za mało" - powiedział.

Źródło: PAP


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lut 2011, o 15:38 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
W temacie coś się zaczyna dziać:

Cytuj:
Warszawa: Opracowanie studium wykonalności dla projektu Rozwój
systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
(budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru
nad ruchem drogowym) realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.


Numer ogłoszenia: 36175 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Transportu Drogowego , ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2204000, faks 22 2204899.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności dla projektu Rozwój
systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
(budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru
nad ruchem drogowym) realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla projektu Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze i analizy.

2. Rocznie w na polskich drogach ginie ponad 4.500 ludzi a przeszło 50.000 doznaje obrażeń ciała. Liczby te utrzymują się na zbliżonym poziomie od wielu lat. Pomimo spadku w 2009 r. w porównaniu do roku 2008 bezwzględnej liczby wypadków i ich ofiar niestety zarówno ofiarochłonność na polskich drogach, jak i liczba zabitych na 100 wypadków należą do najwyższych w Europie. Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez kierowców jest nadmierna prędkość: przekraczanie jej dopuszczalnych wartości lub jej niedostosowanie do panujących na drodze warunków.
Jednym z podstawowych sposobów ograniczenia liczby wypadków jest skuteczna kontrola prędkości. Tylko automatyczne systemy umożliwiają przy obecnej ilości pojazdów oraz gęstości sieci drogowej na wydajne sprawowanie takiego nadzoru. Według danych Komisji Europejskiej uruchomienie automatycznych systemów nadzoru nad ruchem drogowym spowodowało spadek liczby ofiar wypadków drogowych w państwach dawnej piętnastki o 11 tysięcy zabitych i 180 tysięcy rannych rocznie! Komisja Europejska uznała automatyczną kontrolę nad ruchem drogowym za najlepszą praktykę w redukcji liczby ofiar śmiertelnych na drogach i zaleciła stosowanie tego środka we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wzrost atrakcyjności Polski i regionów ma być osiągnięty m.in. poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie oraz poprawę stanu połączeń międzyregionalnych poprzez inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Projekt Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym) ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie sieci infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania fotorejestratorów oraz budowę centrum przetwarzania naruszeń drogowych. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski oraz w.w celem głównym POIiŚ: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Projekt charakteryzuje oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ofiar tych wypadków.
Jedynym beneficjentem Projektu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wykonalności dla projektu Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym), wpisanego na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nr. projektu 8.1-1. zgodnie z zasadami wynikającymi z Niebieskiej Księgi dla infrastruktury drogowej oraz innymi zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obowiązującymi wnioskodawców aplikujących o wsparcie ze środków unijnych w ramach Priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko aktualnymi na dzień realizacji umowy, w szczególności uwzględniającego:
1) charakterystykę projektu - dane pozyskane od beneficjenta projektu, tło jego realizacji w tym sytuację na rynku oraz uwarunkowania prawne i ekonomiczne a także stosowne rekomendacje;
2) prognozy ruchu drogowego dla potrzeb realizacji projektu;
3) analizę społeczno-ekonomiczną oraz analizę rozwiązań technicznych dla projektu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych;
4) analizę finansową oraz analizę kosztów i korzyści dla projektu - również w wersji elektronicznej wraz z tabelami finansowymi w arkuszach kalkulacyjnych z zachowanymi aktywnymi formułami;
5) analizę wrażliwości i ryzyka dla projektu;
6) plan wdrożenia projektu oraz harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantta;
7) inne wynikające ze specyfiki realizacji projektu i wymagane obowiązującymi przepisami załączniki.

4. Studium ma uwzględniać następujące zadania realizowane w Projekcie:
1) Zadanie 1, które obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury fotoradorwej oraz zakup nowej infrastruktury a także zakup wyposażenia optoelektronicznego do sprawowania mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym. Wykonawca powinien w studium wykonalności zawrzeć analizę dobrych praktyk z innych krajów, w których przeprowadzono projekty analogiczne do przedmiotowego projektu.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić różne warianty modernizacji istniejących urządzeń fotorejestrujących oraz stworzenia spójnej sieci obejmującej urządzenia istniejące oraz urządzenia zakupione w ramach projektu (w tym wskazanie niezbędnych parametrów technicznych) i dostarczającej w sposób bezobsługowy informacje do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Powinien zostać opracowany system monitorowania pracy fotorejestratorów oraz opisane wytyczne dla zaplecza technicznego. Wykonawca zobowiązany jest ponadto przedstawić (także w formie graficznej) warianty umiejscowienia fotorejestratorów z uwzględnieniem analizy społeczno - ekonomicznej uzasadniającej różne warianty umiejscowienia oraz analizy technologicznej uwzględniającej możliwość monitorowania pracy fotorejestratorów oraz sprawność i bezpieczeństwo przesyłania danych do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
2) Zadanie 2, które obejmuje Stworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W ramach przygotowywania studium wykonalności dla przedmiotowego projektu, Wykonawca powinien uwzględnić funkcjonowanie w.w Centrum w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz zaproponować możliwe warianty organizacyjno prawne jego funkcjonowania w ramach GITD obejmującego także powiązania z istniejącymi komórkami organizacyjnymi oraz konieczne zmiany w obowiązujących przepisach. Ponadto zadanie obejmuje również nabycie i adaptację budynku na potrzeby utworzenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w ramach którego nastąpi:
a) pozyskanie budynku,
b) adaptacja i wyposażenie powierzchni biurowych,
c) adaptacja powierzchni specjalnego przeznaczenia,
d) wykonanie instalacji teletechnicznych,
e) wykonanie instalacji kontroli dostępu,
f) wykonanie instalacji przeciwpożarowej,
g) wykonanie systemu zarządzania klasy BMS,
h) adaptacja instalacji wentylacyjnej,
i) adaptacja instalacji zasilającej
j) adaptacja otoczenia zewnętrznego budynku (ogrodzenie, parkingi, podjazdy, rampy, etc).
Adaptacja budynku będzie obejmowała stworzenie miejsc pracy dla pracowników biurowych oraz budowę i wyposażenie serwerowni, w ramach czego nastąpi:
a) budowa systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła,
b) budowa systemu alarmu przeciwpożarowego oraz system gaszenia aktywnego gazem,
c) budowa systemu monitorowania i kontroli dostępu do stref bezpieczeństwa,
d) budowa systemu awaryjnego podtrzymania zasilania,
e) zakupienie systemowej podłogi technicznej,
f) zakupienie szafy rack 19 cali,
g) zakupienie serwerów wraz z licencjami na oprogramowanie,
h) zakupienie podsystemów przechowywania danych,
i) zakupienie infrastruktury sieci SAN,
j) zakupienie podsystemów archiwizacji danych,
k) budowa infrastruktury dostępowej - sieć LAN i WAN,
l) budowa podsystemu monitorowania i administracji.

Ponadto niezbędny jest również zakup zespół maszyn do druku i automatycznego kopertowania w tym:
a) maszyny do druku,
b) maszyny do wstępnego sortowania,
c) maszyny do bigowania,
d) maszyny do personalizacji,
e) maszyny do kopertowania,
f) maszyny do kontroli i weryfikacji,
g) maszyny do końcowego sortowania,
h) maszyny do paczkowania oraz
i) podsystemu zarządzania procesem druku, personalizacji, kopertowania oraz sortowania.
3) Zadanie 3, które obejmuje stworzenie oprogramowania systemowego umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych pozyskiwanych
z fotorejestratorów, w tym:
a) zakupienie aplikacji dedykowanych,
b) zakupienie bazy danych rejestrujących informacje napływające
z fotorejestratorów,
c) zakupienie systemów przetwarzania i analizy danych,
d) zakupienie podsystemów infrastruktury klucza publicznego (szyfrowanie
i autoryzacja),
e) zakupienie podsystemu transformacji i wymiany danych,
f) zakupienie podsystemu kontroli i administracji.
Analiza w.w zadania powinna uwzględniać funkcjonowanie w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz GITD procedury ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych - analiza potrzeb wprowadzenia zmian w obowiązujących aktach prawnych. W ramach przedmiotowego oprogramowania powinno zostać uwzględnione narzędzie umożliwiające traktowanie każdej informacji napływającej z fotorejestratorów jako spraw w rozumieniu przepisów odnoszących się do postępowania w sprawach o wykroczenie oraz pozwalającej na bezzwłoczne uzyskanie informacji na temat etapu procedowania z daną sprawą. Narzędzie powinno identyfikować najefektywniejszą ścieżkę procedowania z daną sprawą w ramach Centrum.
4) Zadanie 4, które obejmuje wyposażenie zespołu projektowego oraz pracowników Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Zadanie obejmuje:
a) zakup samochodów technicznych dla pracowników serwisu typu mini van służących do dojazdu do poszczególnych fotorejestratorów w celu ich konserwacji i utrzymania oraz bieżących napraw,
b) zakup samochodów technicznych typu furgon służących do demontażu fotoradarów np. po akcie wandalizmu, oraz montażu nowych urządzeń,
c) zakup samochodów patrolowych,
d) zakup statków powietrznych.
5) Zadanie 5, które obejumuje opracowanie harmonogramu realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich zmiennych krytycznych, w szczególności należy wziąć pod uwagę:
a) termin przygotowania SIWZ na prace budowlane,
b) terminy ogłoszenia przetargów,
c) terminy zawierania umów z wykonawcami,
d) szkolenia personelu niezbędne do wdrożenia projektu,
e) inne uwarunkowania.

5. Wykonawca w ramach zadania ma przedstawić optymalny model instytucjonalny realizacji Projektu. W szczególności Wykonawca winien przeanalizować modele organizacyjne jednostki realizującej projekt. Wykonawca przedstawi możliwe do zastosowania w projekcie modele organizacyjno-prawne a także harmonogram projektu. W szczególności:
1) wyszczególnienie możliwych do zastosowania w projekcie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym rozwiązań organizacyjno-prawnych;
2) określenie kryteriów oceny proponowanych rozwiązań organizacyjno-oprawnych;
3) zarekomendowanie rozwiązania organizacyjno-prawnego, odpowiedniego do realizacji inwestycji;
4) wyszczególnienie wytycznych określających konieczne procedury raportowania, monitorowania i rozliczania projektu, z uwzględnieniem wynikających z tego tytułu kosztów;
5) propozycja metod wykonania harmonogramu minimalizujących ryzyko opóźnień i umożliwiających efektywne zarządzanie inwestycją;
6) harmonogram realizacji wybranej opcji inwestycyjnej wraz z przewidywanymi ścieżkami krytycznymi i wytycznymi co do metod zapewnienia terminowej realizacji projektu;
7) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla wybranego wariantu inwestycyjnego w ujęciu kwartalnym, uwzględniający zmiany wynikające z decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

6. Wykonawca przygotuje i wystąpi o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania nr 2 związanego z adaptacją budynku na potrzeby utworzenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej może zwrócić się do organów wydających decyzje z zapytaniem o zakres raportu. Do załatwiania spraw urzędowych i składania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa, a w razie potrzeby (konieczności) wsparcie wskazanych pracowników do załatwiania spraw
w urzędach.

7. Jednym z podstawowych elementów świadczących o sukcesie projektu jest jego trwałość finansowa zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Celem pracy Wykonawcy w ramach tego zadania jest analiza możliwych rozwiązań w zakresie struktury finansowania i wybór modelu najkorzystniejszego zarówno od strony realizacji inwestycji jak i jej późniejszej eksploatacji. Do zadań Wykonawcy należy:
1) zidentyfikowanie możliwych źródeł finansowania inwestycji;
2) analiza i ocena szans i zagrożeń związanych z różnymi (przynajmniej dwoma) modelami montażu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem modelu PPP;
3) przygotowanie wstępnych parametrów struktury finansowania;
4) rekomendacje i uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego modelu finansowania inwestycji, wraz z określeniem z jakich źródeł UE planowane jest pozyskanie dofinansowania dla inwestycji;
5) określenie kosztów kwalifikowanych do współfinansowania ze środków UE;
6) obliczenie wysokości grantu UE;
7) określenie efektywności finansowej z kapitału;
8) ewentualna modyfikacja wskaźnika dofinansowania z Funduszy Europejskich.

8. Analiza powinna zawierać przeprowadzenie oceny ryzyka - w celu oszacowania trwałości finansowej projektu, która wykazuje czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej projektu. Ocena ryzyka jest przeprowadzana poprzez:
1) wykonanie analizy wrażliwości,
2) przeprowadzenie jakościowej oceny ryzyka.

Analiza wrażliwości powinna zawierać:
1) zdefiniowanie istotnych czynników ryzyka.
2) ocenę wpływy czynników ryzyka na trwałość finansową projektu poprzez:
a) zbadanie wpływy czynników ryzyka na stan środków pieniężnych,
b) zbadanie wpływu zmian zdefiniowanych czynników ryzyka na wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej projektu;
3) zdefiniowanie zmiennych krytycznych projektu.
4) wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych.
Przeprowadzenie jakościowej oceny ryzyka ma na celu oszacowanie przez Zamawiającego prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia danego ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskiego, średniego lub wysokiego. Dodatkowo należy zamieścić komentarz, jakie okoliczności mogą przyczynić się do wystąpienia takiej sytuacji.

9. Wykonawca opracuje Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, które stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja przygotowania dokumentu jest dostępna na stronie www.cupt.gov.pl - załącznik wniosku o dofinansowanie - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
Należy dołączyć do studium wykonalności skoroszyt w postaci plików z aktywnymi komórkami i formułami, np. w formacie MS Excel lub OpenOffice; skoroszyt powinien składać się z trzech arkuszy:
1) Arkusz 1: Założenia powinien zawierać wszystkie wprowadzane dane (zarówno założenia opisowe, jak i dane liczbowe);
2) Arkusz 2: Obliczenia - w tym arkuszu nie powinny być wpisywane żadne dane, powinny one być powiązane formułami z danymi wprowadzonymi w Arkuszu 1: Założenia.
3) Arkusz 3: Wyniki powinien zawierać wszystkie tabele i załączniki do studium wykonalności (wykorzystywane w studium wykonalności); nie powinny tam występować żadne obliczenia; cała zawartość powinna być pobierana albo z Arkusza 2: Obliczenia, albo z Arkusza 1: Założenia.

10. Wszystkie analizy odnoszące się do zakupów powinny uwzględniać charakterystykę Zamawiającego jako jednostki budżetowej budżetu Państwa oraz obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych funkcjonującego w ramach GITD.

11. Harmonogram realizacji zamówienia:
1) w terminie 20 dni od daty podpisania umowy - Wykonawca przedstawi opis projektu;
2) w terminie 40 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi analizę opcji;
3) w terminie 50 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi analizę finansową i ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści).
Po każdorazowym przekazaniu materiału przez Wykonawcę, Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania, dokona jego weryfikacji. W przypadku błędów wskazanych przez Zamawiającego, zostaną one poprawione przez Wykonawcę w terminie 7 dni. Ostateczna wersja Studium Wykonalności zostanie przedstawiona Zamawiającemu w terminie 70 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji w terminie10 dni. W przypadku wskazania błędów, zostaną one poprawione przez Wykonawcę w terminie 10 dni.


12. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram realizacji zadania przy uwzględnieniu następujących elementów:
1) minimum 2 spotkania w miesiącu;
2) raport - raz na 21 dni kalendarzowych (opisujący postęp prac, napotkane trudności itp.);
3) prezentacja wyników prac przed przedstawicielami wszystkich zainteresowanych stron umożliwiająca uwzględnienie uwag i poprawek, zorganizowana przez Wykonawcę w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie.

13. Opracowanie (Studium Wykonalności i pozostałe) ma zostać wykonane w języku polskim. Należy je przedstawić w formie opisu części teoretycznej wraz z rysunkami i mapami niezbędnymi do zilustrowania treści opracowania:
1) tekstowej - 8 egzemplarzy wydrukowanego opracowania w formie tradycyjnej, w tym jeden egzemplarz nieoprawiony,
2) graficznej do każdego opracowania w formie tekstowej:
a) rysunków analizowanych wariantów inwestycyjnych w poszczególnych wariantach,
b) inne plany, schematy, rysunki, infografiki przygotowane przez Wykonawcę,
c) planów i schematów wykonanych na podstawie wyników analiz przestrzennych opracowanych w trakcie wykonywania zlecenia,
3) elektronicznej - płyty CD w 8 egzemplarzach z plikami w otwartych formatach tekstowych *.doc, *.xls, *.jpg oraz w całości w formacie *.pdf,
4) prezentacja w formacie Power Point pozwalająca na czytelną prezentację najważniejszych elementów opracowania.
Dodatkowo, Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji projektu w postaci harmonogramu Gantta.

14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Studium Wykonalności z uwzględnieniem koncepcji funkcjonalno - technicznej systemu, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Studium Wykonalności winno zawierać także spis literatury i dostępnych opracowań, z których korzystano na etapie jego przygotowania.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających..

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lut 2011, o 19:20 
Videoradar też chce się do tego przykąsać tak wam w zaufaniu powiem...ale raczej nie ma na to szans.


Ostatnio edytowano 1 sty 1970, o 01:00 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz

Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 23 mar 2011, o 20:02 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
Studium wykonalności opracuje firma 4pi Sp. z o.o z Warszawy

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 13:14 
Offline
Aspirant
Aspirant

Dołączył(a): 24 mar 2011, o 11:32
Posty: 178
Lokalizacja: Kościan
300 nowych fotoradarów


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 6 cze 2011, o 09:34 
Offline
Inspektor
Inspektor

Dołączył(a): 19 sie 2009, o 08:39
Posty: 4764
Lokalizacja: Kraków
Cytuj:
Od 1 lipca Inspekcja Transportu Drogowego skorzysta z mandatów wygenerowanych elektronicznie

W przypadku wykroczeń drogowych zarejestrowanych przez stacjonarne fotoradary należące do Inspekcji Transportu Drogowego mandat zostanie wygenerowany przez system informatyczny. Dlatego inspektor, który będzie nakładał karę, nie będzie musiał ręcznie wypisywać bloczku z druczkami mandatowymi.

Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Od 1 lipca 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła karać kierowców za wykroczenia zarejestrowane fotoradarami. W ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będzie działało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gdzie będą trafiały wszystkie zdjęcia z zarejestrowanymi wykroczeniami. W tym miejscu za pomocą komputerów i nowych technologii właściciel samochodu, którym popełniono wykroczenie, ma być szybko identyfikowany. Aby nakładanie mandatów np. za przekroczenie prędkości odbywało się szybciej, nie wystarczy jednak zmiana samej ustawy. Resort infrastruktury musi jeszcze zmienić rozporządzenia.

Mandat, który powstanie w systemie informatycznym, zostanie wydrukowany i będzie na nim pieczątka oraz podpis inspektora, który go wystawi. Z tym że podpisu odręcznego nie będzie, jeżeli inspektor będzie miał specjalny numer identyfikacyjny, który wówczas znajdzie się na wydrukowanym mandacie, a obok wygenerowany graficznie jego podpis.

Nowelizacja rozporządzenia umożliwi też doręczanie mandatów kredytowanych za pośrednictwem poczty. Warunkiem wystawienia mandatu kredytowanego doręczanego korespondencyjnie będzie złożenie wcześniej przez sprawcę wykroczenia oświadczenia, w którym przyzna się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Kierowca na otrzymanym formularzu będzie jeszcze musiał wyrazić zgodę na przyjęcie takiego mandatu w określonej wysokości.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje także nad zupełnie nowym rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez głównego inspektora transportu drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Określi ono wzory dokumentów stosowanych przez głównego inspektora transportu drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnych fotoradarów. Jednym z takich dokumentów ma być wezwanie właściciela pojazdu do wskazania kierującego pojazdem lub użytkownika pojazdu. Właściciel auta zostanie na nim pouczony m.in. o konsekwencjach niewskazania sprawcy wykroczenia. Otrzyma też inny dokument, którym będzie specjalne oświadczenie. Na tym dokumencie będzie miejsce do wskazania osoby kierującej pojazdem w czasie wykroczenia. W dodatku część formularza będzie musiał wypełnić właśnie sprawca naruszenia drogowego. Właściciel samochodu będzie mógł też zaznaczyć, że pojazd był użyty wbrew jego woli i nie wie, kto nim jechał w trakcie zarejestrowanego zdarzenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 27 paź 2011, o 15:52 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 11 sie 2009, o 13:37
Posty: 3655
Lokalizacja: Bełchatów
Cytuj:
300 nowych fotoradarów

Plik ze wspomnianymi nowymi lokalizacjami fotoradarów ITD


PLIK do ściągnięcia/obejrzenia inaczej nie umiem wstawić :P

_________________
,,Lepiej milczeć i sprawiać wrażenie głupca,
niż przemówić i rozwiać wszelkie wątpliwości'' - A.Lincoln


Ostatnio edytowano 1 sty 1970, o 01:00 przez Moniś, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 1 lis 2011, o 09:50 
Cytuj:
300 fotoradarów zakończy pracę - zastąpią je nowe

W pierwszej połowie listopada Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosi przetarg na zakup 300 nowych fotoradarów finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakupione urządzenia, zastępować będą obecnie wykorzystywany, archaiczny sprzęt przejęty od policji. Nowe urządzenia rejestrujące umożliwią między innymi ich wykorzystywanie w trybie 24-godzinnym bez konieczności zmiany ustawień oraz będą automatycznie przesyłały zarejestrowane naruszenia (zdjęcia) online bezpośrednio do centralnego systemu komputerowego w GITD. Tam będzie odbywał się zautomatyzowany proces odczytu tablic rejestracyjnych i ustalania właściciela pojazdu. Nowe fotoradary pozwolą zapewnić stały nadzór w najbardziej niebezpiecznych miejscach na polskich drogach. Dzięki automatyzacji procesów obsługą działającego od 1 lipca w strukturach GITD nowego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym i prowadzeniem postępowań mandatowych zajmuje się obecnie jedynie 70 osób, podczas gdy w policji do tych samych działań dedykowanych było około 500 funkcjonariuszy ruchu drogowego.

onet.pl


Producenci fotoradarów mają się o co bic :oops:


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 1 lis 2011, o 16:50 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 5 sie 2009, o 19:44
Posty: 3872
Lokalizacja: Legionowo
Te nowe powinni jako uzupełnienie kupić. Przecież te co mają jeszcze długo mogą służyć. Ew stare powinni odsprzedać dalej.

_________________
Cytuj:
Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej, kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć mojego autorstwa jest niezgodne z prawem. Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 1 lis 2011, o 19:31 
Offline
Nadkomisarz
Nadkomisarz

Dołączył(a): 10 sie 2009, o 21:45
Posty: 5086
Lokalizacja: Lublin
pawel_1916, słyszałem plotki, że mają je oddać spowrotem do policji.

Robi napisał(a):
Producenci fotoradarów mają się o co bic :oops:

Bić? Nie jeden by zamordował ;) To przecież zamówienie na ok. 30mln, przyjmując że jedna sztuka kosztuje 100 000zł brutto.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 1 lis 2011, o 23:26 
W ciemno można powiedzieć kto stoi na uprzywilejowanej pozycji... :oops:


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lis 2011, o 12:16 
Offline
Nadkomisarz
Nadkomisarz

Dołączył(a): 10 sie 2009, o 21:45
Posty: 5086
Lokalizacja: Lublin
Jest już przetarg: Wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru NadRuchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu. -> click.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lis 2011, o 12:55 
Offline
Aspirant
Aspirant

Dołączył(a): 10 sie 2009, o 22:41
Posty: 471
Lokalizacja: Leżajsk
No to tęgie głowy w Zuradzie już siedzą i myślą jak połączyć fotorapida z nokią :lol:


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lis 2011, o 17:39 
osclbn, a widziałeś system simiconu centralnego systemu fotoradarowego z binarami :oops:


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 lis 2011, o 17:59 
Offline
Nadkomisarz
Nadkomisarz

Dołączył(a): 10 sie 2009, o 21:45
Posty: 5086
Lokalizacja: Lublin
Robi, z binarami? Raczej nie. Simicon ma system automatycznego centrum pod Krisa (IntegraK*).


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group