Forum Fotoradary, Antyradary, Nieoznakowane Radiowozy


Forum Fotoradarów, Antyradarów i Nieoznakowanych Radiowozów Policji z kamerami

Teraz jest 21 lut 2019, o 05:27

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 25 sty 2014, o 07:27 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Płużnica - wynik przetargu. Będzie Fotorapid CM

Cytuj:
zamawiający: Gmina Płużnica

zamówienie na: DOSTAWA URZĄDZENIA DO POMIARU PRĘDKOŚCI I SAMOCZYNNEGO REJESTROWANIA POJAZDÓW PRZEKRACZAJĄCYCH DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ W RUCHU DROGOWYM

nr sprawy: GPI.271.2.2014

wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert: 24 stycznia 2014 09:30

wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 Pzp, dokonano rozstrzygnięcia postępowania poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryterium wskazanego treścią rozdziału XIV SIWZ tj. cena – 100%, spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu w/w oferta przedstawiała najniższą cenę i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Informacje szczegółowe w zakresie złożonych ofert: 1. Złożono 1 ofertę: Oferta nr 1 – Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka 2. Streszczenie oceny ofert i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu: Liczba pkt. w kryterium wg rozdziału XIV SIWZ : oferta nr 1- 10

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:18 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Niechanowo - wynik przetargu

Dalej będzie działać ta sama firma. Czyli w akcji będzie Multanova

Cytuj:
GMINA NIECHANOWO
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z osprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej oraz obsługą techniczno-serwisową i prawną.

ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w biuletynie zamówień publicznych pod nr 26440 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014 działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn Dz.U. z 2013r poz 907) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

1. W wyznaczonym terminie złożono jedna ofertę.

2. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez F.H.U. AMB Marzena Bartkowska 87-148 Łysomice ul. Klonowa 1.
Zgodnie z jedynym kryterium wyboru ofert: cena - oferta firmy otrzymała największą liczbę punktów -100.

3. Nie odrzucono żadnej oferty.

4. Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę najtańszą, spełniającą wszystkie wymogi SIWZ

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie.

Wójt Gminy Niechanowo
/-/ Eugeniusz Zamiar

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:21 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Stargard Szczeciński - wynik przetargu


Załączniki:
Stargard  Szczeciński.jpg
Stargard Szczeciński.jpg [ 117.48 KiB | Przeglądane 448 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 5 lut 2014, o 17:35 
Haha, pochodna zielonogórskich macherów z pod znaku M. :|


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 27 lut 2014, o 19:13 
Offline
Inspektor
Inspektor

Dołączył(a): 26 wrz 2009, o 16:56
Posty: 2638
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
:arrow: Gmina Bobrowo

Cytuj:
Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodu do jego transportu, komputerów z...
kujawsko-pomorskie, Bobrowo

Najważniejsze informacje
Przedmiot zamówienia
zamówienia na usługi
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
ogłoszenie o zamówieniu
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-03-2014
Numer ogłoszenia
66630/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-02-2014

Ogłaszający
Ogłaszający
Gmina Bobrowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Miasto
87-327 Bobrowo
Ulica
27
Email
bobrowo@samorzad.org.pl
Zobacz dane ogłaszającego

Szczegóły
Bobrowo: Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodu do jego transportu, komputerów z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej, urządzenia kopiująco-drukującego oraz zapewnienie obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej w Bobrowie z siedzibą w Zgniłobłotach
Numer ogłoszenia: 66630 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowo , 27, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 495-18-24, faks 056 495-18-10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodu do jego transportu, komputerów z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej, urządzenia kopiująco-drukującego oraz zapewnienie obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej w Bobrowie z siedzibą w Zgniłobłotach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodu do jego transportu, komputerów z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej, urządzenia kopiująco-drukującego oraz zapewnienie obsługi techniczno- serwisowej dla Straży Gminnej w Bobrowie z siedzibą w Zgniłobłotach.
2. Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów:
1) urządzenie radarowe-fotoradar - 1 szt.,
2) komputery wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej w tym:
a/ komputer główny z UPS - Serwer - 1 szt.
b/ komputer roboczy wraz z monitorem LCD - 4 szt.
c/ komputer przenośny - notebook do obsługi fotoradaru - 1 szt.
d/ drukarka laserowa - 1 szt.
g/oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej
3) samochód do transportu fotoradaru (kontener) - 1 szt.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
1) przekazania Zamawiającemu do korzystania urządzenia do pomiaru prędkości z wykorzystaniem techniki cyfrowej, zwanego fotoradarem, z systemem informatycznym do przetwarzania informacji zarejestrowanej przez fotoradar;
2) świadczenia asysty technicznej i informatycznej dotyczącej korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego;
3) pomocy technicznej i informatycznej;
4) świadczenia nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacji dostarczonego oprogramowania, do zmian ustawodawczych mających wpływ na realizację zadań związanych z korzystaniem z fotoradaru, usuwanie usterek oraz ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu i sprzętu komputerowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne warunki techniczne elementów wymienionych w punkcie 2, zawarty jest w Części III -Specyfikacja techniczna, który stanowi integralną część SIWZ i umowy.
5. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom,
6. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe (marki), patenty lub pochodzenie (producent) urządzeń (materiałów), zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie
w takim samym zakresie i w taki sposób, które: gwarantują wykonanie usługi w zgodzie z obowiązującym prawem, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i aprobaty, zapewniają zamontowanie urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych od proponowanych przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli - złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że - wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedno zamówienie polegające na obsłudze urządzeń kontroli radarowej.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli - złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli - złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli - złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycieWarunek: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedno zamówienie polegające na obsłudze urządzeń kontroli radarowej.;

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, żąda się dołączenia do oferty:
1) zdjęcia wykonane na formacie A4 w formie raportu w ilości:
a) 5 kolejno ponumerowanych zdjęć czarno-białych wykonanych w godzinach:
06:00 - 09:00,
b) 5 kolejno ponumerowanych zdjęć czarno-białych wykonanych w godzinach:
13:00 - 14:00,
c) 5 kolejno ponumerowanych zdjęć czarno-białych wykonanych w godzinach:
19:00 - 20:00;III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty wraz z załącznikami 1a i 1 b 2) Pisemne zobowiazanie innych podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystanią z nich przy wykonywaniu zamówienia (dołączyć do oferty w sytuacji, gdy Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów) zał. nr 5 do SIWZ, 3) Stosowne pełnomocnictwo(a), 4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień
zawartej umowy stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:
1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usługi - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony przez obie strony,
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) zmianie mogą ulec terminy sesji fotoradarowych określone w miesięcznych harmonogramach;
3) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy podwykonawca- na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego podwykonawcy;
4) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w
okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez
zmian).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobrowo.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, pokój nr 15 I pietro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urzad Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, sekretariat pokój nr 12 I piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_________________
Bo w życiu liczy się polot i fantazja... tudzież masa, ka$a i grubość k*tasa


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:58 
Offline
Podinspektor
Podinspektor

Dołączył(a): 21 lis 2012, o 16:33
Posty: 833
Lokalizacja: Gród Kraka
Nie wiem po co jak im lada chwila zabiorą możliwość z korzystania z fotek :DD:

_________________
Wykładowca na kursie prawa jazdy:

"Myśl I Przewiduj - Przewiduj I Myśl"


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:00 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 1 sie 2009, o 18:47
Posty: 3676
Nie zabiorą, nie zabiorą ;)

_________________
Czytałeś
http://www.fotoradary.net
http://www.fotoradary.net.pl


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 14 mar 2014, o 00:39 
:arrow: Gościno

Cytuj:
Przetarg, Dostawy, Gościno
B/FOTORADAR/2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: B/FOTORADAR/2014
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, nowego urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe (fotoradar) wraz z oprogramowaniem.
Przedmiotem zamówienia objęty jest również montaż dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na istniejącym zamontowanym już maszcie ZURAD
I. Warunki techniczne urządzenia:
1. Zakres pomiarowy urządzenia od 20 do 250 km/h.
2. Zakres temperatury pracy: od -10 ºC do + 60 ºC.
3. Urządzenie musi posiadać własne niezależne zasilanie akumulatorowe i zasilanie sieciowe 230 V oraz możliwość ustawienia urządzenia samodzielnie po wyjęciu z masztu
4. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy i połączenie wifi, umożliwiające przeglądanie zdjęć w miejscu pomiaru.
5. Urządzenie powinno zapewnić pomiar z rozróżnieniem pojazdów osobowych i ciężarowych tzn. możliwość ustawienia dwóch niezależnych limitów prędkości dla samochodów osobowych i ciężarowych.
6. Możliwość prowadzenia pomiaru z rozróżnieniem kierunku ruchu pojazdów, tj. pojazdów odjeżdżające / przyjeżdżające.
7. Możliwość jednoczesnego pomiaru w obydwu kierunkach jazdy: pojazdy odjeżdżające i przyjeżdżające.
8. Urządzenie powinno automatycznie rejestrować wykroczenia wykonaniem zdjęcia po przekroczeniu zadanego limitu prędkości:
- przestawianie limitu prędkości ze skokiem 1 km/h
- możliwość ustawiania limitu prędkości oddzielnie dla pojazdów osobowych i ciężarowych.
9. Pamięć urządzenia powinna umożliwiać automatyczną rejestrację minimum 20.000 zdjęć.
10. Rejestracja wykroczeń - zdjęcia cyfrowe:
- kamera cyfrowa z obiektywem o zmiennej ogniskowej
- rozdzielczość zarejestrowanego obrazu minimalnie 2 miliony pikseli
- obraz czarno-biały lub kolorowy
11. Rejestracja informacji identyfikujących wykonany pomiar:
- prędkość zmierzona
- czas z dokładnością do 1 sekundy
- data
- kierunek
- numer zdjęcia
12. numer urządzenia pomiarowego
- miejsce
- stanowisko
- dozwolony limit prędkości (dla pojazdów osobowych i ciężarowych)
13. Urządzenie powinno prezentować na zdjęciu i na wydruku zdjęcia informacje identyfikujące wykonany pomiar.
14. Urządzenie powinno rejestrować dane statystyczne z pomiarów prędkości w celu utworzenia statystyki na podstawie zarejestrowanych danych:
- zliczanie pojazdów przekraczających limit prędkości (ilość wykonanych zdjęć),
- zliczanie pojazdów nie przekraczających limitu prędkości.
15. Urządzenie bez możliwości usunięcia zarejestrowanego zdjęcia przez obsługę.
16. Urządzenie bez możliwości ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru.
17. Odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed obsługą i dostępem do zarejestrowanych informacji przez osoby niepowołane.
18. Urządzenie powinno umożliwiać przenoszenie zarejestrowanego materiału do komputera celem obróbki danych i wydruku zdjęć.
19. Urządzenie powinno umożliwiać pomiar w warunkach nocnych z lampą błyskową i posiadać dodatkowe filtry umożliwiające jednoznaczną identyfikację kierowcy.
20. Czas pracy urządzenia z wykorzystaniem własnego zasilania minimum 8 godzin z użyciem lampy błyskowej.
21. Menu obsługi urządzenia w języku polskim.
22. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
23. Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości, którą wybrany wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem.
24. Wybrany wykonawcy zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia wraz z aktualnym Świadectwem Legalizacji Urzędu Miar.
25. Zamontowane urządzenie powinno być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych.

III. Zamawiający żąda udzielenia przez wykonawcę gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat, osobno na urządzenie oraz montaż urządzenia
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
34923000-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14
III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (w sekretariacie, pok. nr 7)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Góra
  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 12:49 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Jeżów - unieważnienie przetargu

Cytuj:
RGiFS.271.1.2014 Jeżów, dnia 21.02.2014r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:

REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU
przeprowadzonego w dniu 29.01.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm./ postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Aż dziwne, że nie znaleźli się chętni na zarobek

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 12:54 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Poręba - dzierżawa fotoradaru

Cytuj:

Poręba: Realizacja usługi polegającej na dzierżawie przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym wraz osprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, oraz na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Porębie.


Numer ogłoszenia: 79374 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poręba , ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba, woj. śląskie, tel. 0 32 67 71 355, 67 71 258, faks 0 32 67 71 746.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.umporeba.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi polegającej na dzierżawie przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym wraz osprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, oraz na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Porębie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dzierżawa przenośnego urządzenia rejestrującego prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu.
1. Realizacja usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Poręba na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu wraz z zapewnieniem obsługi prawnej straży, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów przez straż. Usługa obejmuje wykonanie 13 tys. zdjęć (dokumentacji)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniające w ilości do 50% zamówienia podstawowego.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe
34.92.30.00 - Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umporeba.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Poręba, 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Poręba, 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 12:58 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Trzebielino - dzierżawa fotoradaru

Cytuj:

Trzebielino: Dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość ze statywem umożliwiającym ustawienie w pasie drogowym wraz z obsługą techniczną

Numer ogłoszenia: 76918 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebielino , Trzebielino 7A, 77-235 Trzebielino, woj. pomorskie, tel. 059 8580253, faks 059 8580167.


Adres strony internetowej zamawiającego: bip.trzebielino.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość ze statywem umożliwiającym ustawienie w pasie drogowym wraz z obsługą techniczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.trzebielino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Trzebielinie, Trzebielino 7a, 77-235 Trzebielino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Trzebielinie, Trzebielino 7a, 77-235 Trzebielino- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)._________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 13:04 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Zbrosławice - dzierżawa fotoradaru

Cytuj:

Zbrosławice: Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbrosławice , ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, woj. śląskie, tel. 032 2337012, faks 032 2337100.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż 20 marca 2014 r. do 20 listopada 2014 r. dla Straży Gminnej w Zbrosławicach systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) składającego się z następujących elementów: 1 Urządzenie radarowe-fotoradar - 1 szt. , wraz z oprogramowaniem
Wykonawca musi zapewnić realizowanie czynności diagnostycznych lub serwisowych
w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych, jego naprawa oraz diagnostyka nie może zakłócić harmonogramu realizacji usługi.
Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia m.in.:
1) świadczenie tzw. /asysty technicznej/ i informatycznej dotyczącej korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego;
2) pomoc techniczną i informatyczną;
3) świadczenie nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacją dostarczonego oprogramowania, do zmian ustawodawczych mających wpływ na realizację zadań związanych z korzystaniem z fotoradaru, usuwanie usterek oraz ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu i sprzętu komputerowego.
Ubezpieczenie urządzenia do pomiaru należy do zadań Wykonawcy usługi. W dniu przekazania urządzenia do eksploatacji Wykonawca przedstawi zamawiającemu dokument stwierdzający ubezpieczenie
Przyrząd do pomiaru prędkości (urządzenie radarowe) ma posiadać następujące parametry techniczne:
1. przystosowany do przewozu tzn. możliwy będzie łatwy transport przyrządu w bagażnik pojazdu, ciężar przyrządu powinien umożliwiać jego załadunek i rozładunek przez 1 osobę, przystosowany do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, w konfiguracji w kontenerze - służącym jako pełna osłona wszystkich podzespołów w szczególności: anteny, kamery, akumulatorów, generatora, lampy błyskowej oraz innych urządzeń dodatkowych (np. modem WiFi),
2. posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25 - 250 km/h z zakresem działki elementarnej 1km/h. Ma posiadać funkcję zapisu dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej,
3. być przystosowany do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów do dwóch pasów ruchu z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego,
4. posiadać możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami przyrządu (np. zmiana prędkości dozwolonej i progowej, włączanie/wyłączanie lampy błyskowej itp.) z odległości do 300 m za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi,
5. po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia,
6.wykonywać jednoczesny pomiar prędkości i rejestracji zdarzeń drogowych pojazdów zbliżających się i oddalających względem przyrządu,
7. odróżniać i rejestrować prędkości pojazdów oraz zdarzeń drogowych pojazdów osobowych i ciężarowych,
8. wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej: nr zdjęcia, nr przyrządu którym wykonano pomiar, zmierzoną prędkość, obowiązujące ograniczenie prędkości, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sekundy, adres pomiaru, kierunek pomiaru,
9. być wyposażony w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez ingerencji z zewnątrz i zapisem zdjęć w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie innym programem graficznym niż dostarczony przez Wykonawcę,
10. ma posiadać funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera
i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do importu zawartości pamięci do innych programów analitycznych,
11. ma posiadać funkcję wykonywania jednocześnie zdjęć dla pojazdów zbliżających jak i oddalających się względem urządzenia, oraz możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających np. 60km/h i dla pojazdów ciężarowych odjeżdżających np. 40 km/h,
12. ma posiadać funkcję rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego
i dokładnego odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu z możliwością wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia i ustawienia jasności, ostrości oraz kontrastu,
13. Aparat cyfrowy ma pracować w technice cyfrowej z podaniem nazwy
i typu oraz ma być wyposażony w matrycę monochromatyczną do 3 mln pikseli, czyli odpowiednio zapis obrazu w kolorze czarno-białym wyposażony w odpowiednie filtry - odblaskowy i antyrefleksyjny,
14. umożliwiać wykonanie i rejestrację dwóch zdarzeń drogowych w ciągu 1 sekundy,
15. mieć możliwość wykonywania pomiarów i zdjęć wszystkim pojazdom przekraczającym ustalony limit graniczny,
16. posiadać lampę błyskową z osobnym źródłem zasilania, zapewniającą :
- możliwość wykonywania zdjęć w dzień i w nocy w sposób bezpieczny dla kierowcy,
- czas pracy urządzenia bez konieczności ładowania akumulatorów min.8h,
- interwał przeładowania lampy błyskowej max.0,5 sek,
17 być przystosowany do pracy o każdej porze dnia i w różnych warunkach atmosferycznych,
18 być przystosowany do pracy przez całą dobę i w temperaturach zewnętrznych min. 0 stopni C do plus 50 stopni C,
19 być wyposażony dodatkowo w notebook przystosowany do możliwości podglądu zarejestrowanych zdarzeń na drodze, komunikacja notebooka z urządzeniem w technologii Wi-Fi
20 urządzenie winno być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości
i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych,
21 posiadać aktualne orzeczenie Laboratorium Ochrony Radarowej o braku zagrożenia dla ludzi oraz środowiska, decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 ze zm.)) oraz aktualne Świadectwo Legalizacji, które upoważnia do wprowadzenia przyrządu do obrotu wystawione przez Urząd Miar
Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom..

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy oraz określa warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania tych zmian:
a) w zakresie ceny ofertowej - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT) dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia adekwatnie do zmiany wartości stawki VAT i terminu wejścia w życie tej zmiany
b) zmiany zapisów podyktowane koniecznością zastosowania nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym,
d) w zakresie terminu i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
e) w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku powstania możliwości dostarczenia Zamawiającemu nowszych wersji Urządzeń (charakteryzujących się wyższymi lub lepszymi parametrami) niż te, które były dostępne w momencie składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
f) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy.
Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbroslawice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wolności 89
42-674 Zbrosławice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zbrosławice
Kancelaria pokój nr 7
ul. Oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 13:09 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Chełmża - dzierżawa fotoradaru

Cytuj:
Chełmża: DZIERŻAWA SYSTEMU DO POMIARU PRĘDKOŚCI POJAZDÓW W RUCHU LĄDOWYM (FOTORADAR) Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SAMOCHODEM DO JEGO TRANSPORTU ORAZ SYSTEMU INFORMATYCZNEGOSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmża , ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6756076-78, faks 056 6756079.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachelmza.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZIERŻAWA SYSTEMU DO POMIARU PRĘDKOŚCI POJAZDÓW W RUCHU LĄDOWYM (FOTORADAR) Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SAMOCHODEM DO JEGO TRANSPORTU ORAZ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodem do jego transportu oraz systemu informatycznego.
2. Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów:
1.urządzenie radarowe - fotoradar - 1 szt.,
2.komputery wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej w tym:
a/ komputer główny z UPS - Serwer - 1 szt.
b/ komputer roboczy wraz z monitorem LCD - 3 szt.
c/ komputer przenośny - notebook do obsługi fotoradaru - 1 szt.
d/ drukarka laserowa - 2 szt.
e/ drukarka igłowa - 1 szt.
f/ urządzenie skanująco-kopiująco-drukującego - 1szt.
g/oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej,
h/ sieciowy serwer plików ( macierz dyskowa ) - 1 szt. który po zakończeniu
trwania umowy stanie się własnością Zamawiającego,
3) samochód do transportu fotoradaru (kontener) - 1 szt.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
1)przekazania Zamawiającemu do korzystania fotoradaru z wykorzystaniem techniki cyfrowej, z systemem informatycznym do przetwarzania informacji zarejestrowanej przez fotoradar;
2)świadczenia asysty technicznej i informatycznej dotyczącej korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego;
3)pomocy technicznej i informatycznej;
4)świadczenia nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacji dostarczonego oprogramowania, do zmian przepisów mających wpływ na realizację zadań związanych z korzystaniem z fotoradaru, usuwanie usterek oraz ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu komputerowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne warunki techniczne elementów wymienionych w punkcie 2 zawarty jest w Części III SIWZ -Specyfikacja techniczna, który stanowi integralną część SIWZ i umowy.
5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje do wykonania 23 (słownie: dwadzieścia trzy ) sesje fotoradarowe. Jest to ilość planowana, co oznacza, że ilość sesji może ulec zmniejszeniu i decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiający, w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W przypadku wykonania mniejszej ilości sesji Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnego roszczenia. W przypadku wykonania mniejszej ilości sesji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające ilości wykonanych sesji.
6. Zamawiający dopuszcza w ramach zawartej umowy zwiększenie ilości sesji nie więcej niż o 4 w przypadku posiadania środków finansowych. Ewentualne dodatkowe ilości sesji fotoradarowych odbywać się będą na takich samych warunkach jak przewidywana ilość sesji określona w punkcie 5 w szczególności w wysokości ceny jednostkowej podanej w ofercie i uwzględnionej w § 6 ust. 1 umowy oraz w terminie realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Na okoliczność wykonania dodatkowych sesji nie wymaga się sporządzenia aneksu do umowy..
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usługi - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony przez obie strony,
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) zmianie mogą ulec terminy sesji fotoradarowych określone w miesięcznych harmonogramach;
3) Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawcy/ów,
zrezygnować z udziału podwykonawcy/ów w realizacji części zamówienia lub
wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie oraz wskazania innego zakresu
podwykonawstwa.
4) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19, sekretariat ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 13:15 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Kamienica Polska - dostawa fotoradaru "czerwone światło"Cytuj:
Kamienica Polska: Dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Słonecznej - Konopnickiej - drogi krajowej nr 1 w miejscowości Romanów


I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Kamienica Polska , ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, woj. śląskie, tel. 034 3273338 w. 33, 3273524, faks 034 3273149.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienicapolska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Słonecznej - Konopnickiej - drogi krajowej nr 1 w miejscowości Romanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Słonecznej - Konopnickiej - drogi krajowej nr 1 w miejscowości Romanów.
Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć i zamontować urządzenia rejestrujące, zamontować konstrukcje wsporcze, wykonać kanalizację kablową wokół tarczy skrzyżowania i okablowanie, dostarczyć i zainstalować oprogramowanie z bezterminową licencją i poleceniami w języku polskim, uruchomić całość systemu z wykorzystaniem serwera i komputerów stanowiących własność Zamawiającego, przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zainstalowane urządzenie winny posiadać stosowne certyfikaty.
Elementy wchodzące w skład systemu muszą być fabrycznie nowe.
Urządzenia rejestrujące przeznaczone będą do fotograficznej dokumentacji pojazdów, które wbrew zakazowi wjeżdżają na skrzyżowanie w czasie trwania fazy czerwonej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. System kontroli przejazdu na czerwonym świetle.
Funkcją systemu jest automatyczne wykrywanie przejazdu na czerwonym świetle, identyfikacja pojazdów popełniających wykroczenie oraz przygotowania dokumentacji wykroczenia.
Przedmiotowy system winien automatycznie wykrywać wykroczenia związane z przejazdem na czerwonym świetle oraz identyfikację pojazdów dla dwóch kierunków jazdy.
W skład systemu wchodzą następujące komponenty: 1 kamera poglądowa, 2 kamery pomiarowe - po jednej dla każdego pasa ruchu (zgodnie ze stanowiskiem GDDKiA) oraz sterownik systemu z oprogramowaniem do zarządzania systemem (dla jednego kierunku jazdy). Centralnym elementem systemu jest komputer, który zarządza lokalnie pracą kamer poglądowych i kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
System po wykryciu przejazdu pojazdu na czerwonym świetle musi w sposób trwały zarejestrować co najmniej następujące informacje: czas i miejsce (ze wskazaniem pasa ruchu) zdarzenia, niepowtarzalny identyfikator zdarzenia (sygnatura czasowa), czas włączenia sygnału czerwonego, sekwencję zdjęć lub film z kamery poglądowej umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie faktu przejazdu pojazdu przez linię detekcji przy jednoczesnej widoczności w kadrze właściwego sygnalizatora z jednoznacznym określeniem podawanego sygnału, sekwencję zdjęć lub film z kamery pomiarowej stanowiące podstawę do określenia numeru rejestracyjnego, wyniki rozpoznania numeru rejestracyjnego.
Każdy dokument winien być zaopatrzony w sygnaturę czasową i podpisany cyfrowo. Tak przygotowana dokumentacja stanowi jeden rekord pomiarowy, stanowi dowód wykroczenia i jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Dane techniczne: urządzenie rejestrujące: kamera o rozdzielczości min. 704x576 pikseli, warunki pracy: ciągła rejestracja zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki zastosowaniu oświetlacza podczerwieni, max. prędkość pojazdu: do 220 km/h z rozdzielczością do 1 km/h, obraz: biało/czarny lub kolorowy, skompresowany do formatu JPEG, rekord pomiarowy: rozmiar jednego rekordu pomiarowego wynosić powinien max. ok. 2,5 MB celem uniknięcia problemu agregacji zbyt dużej ilości danych i zawiera: plik XML, obrazy z kamer, krótka sekwencja video rejestrująca zdarzenie, gromadzenie danych pomiarowych: dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 120 GB; dysk w komputerze lokalnym ma za zadanie agregowanie danych w przypadku przejściowego braku możliwości transferu danych on-line do Zamawiającego, tryb pracy: on-line (dane są transmitowane do systemu centralnego), off-line (dane są zapisywane na dysku SSD), interfejs: dołączone oprogramowanie, dostęp przez przeglądarkę internetową, dokładność znakowania czasem: 1 ms, ustawienie i aktualizacja urządzenia: zdalna, oświetlacz: praca impulsowa, długość fali całkowicie niewidzialna przez człowieka, wynosząca 940 nm, szerokość wiązki 30o, zakres pracy urządzenia: temperatura od -20oC do +55oC, wilgotność: 20%-95% RH, klasa szczelności: IP66, połączenia: kamera połączona ze sterownikiem kablem ethernetowym poprzez przełącznik sieciowy PoE (switch) PoE. Zgodnie ze stanowiskiem GDDKiA O/Katowice nie ma możliwości wpięcia sterownika do sygnalizacji świetlnej, elementy te winny działać autonomicznie tzn. niezależnie od siebie; typ kamery: monochromatyczna lub kolorowa, typ sensora obrazu kamery: CCD, 20-bit, prędkość transmisji kamery: min. 20 klatek/s, procesor komputera: min. Intel i3 lub podobny, 64 bit, urządzenie musi być zdolne do obsługi urządzeń rejestrujących (kamer) w trybie ciągłym, RAM terminala: RAM DDR3 do 8 GB, czas systemowy: zsynchronizowany z czasem GPS.
System winien umożliwiać również: zaciągnięcie danych do systemów pozwalających na identyfikację pojazdu w bazie CEPIK, uzyskanie danych statystycznych dotyczących natężenia ruchu i struktury ruchu pojazdów, przeszukiwanie bazy danych.
2. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Słoneczna - Konopnickiej - droga krajowa nr 1 w miejscowości Romanów w celu posadowienia i podłączenia urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.
Zakres prac obejmuje, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, niżej wymienione etapy: wykonanie projektu przyłącza elektrycznego (zgodnie z warunkami przyłączenia z dnia 24.01.2013r.), wykonanie kanalizacji kablowej wokół tarczy skrzyżowania, montaż konstrukcji wsporczych radarów, montaż radaru, ułożenie okablowania i podłączenie, wykonanie pomiarów kontrolnych.
System rejestrujący przejazd na czerwonym świetle zakłada rejestrację pojazdów z dwóch niezależnych kamer: kamery poglądowej i kamery pomiarowej.
Kamera poglądowa usytuowana jest na projektowanym wysięgniku nad pasem jezdni. Natomiast kamera pomiarowa będzie umieszczona na istniejącym ramieniu wysięgnika dla sygnalizacji świetlnej, tak aby nie powielać konstrukcji i nie zaburzać widoczności dla sygnalizacji.
Lokalizacja kamer pomiarowych: w kierunku Katowic (od północy) - na dwóch pasach ruchu (do jazdy na wprost, do jazdy na wprost i prawoskrętu) w ramach jednej grupy sygnałowej, w kierunku Warszawy (od południa) - na dwóch pasach ruchu (do jazdy na wprost, do jazdy na wprost i prawoskrętu) w ramach jednej grupy sygnałowej.
Istotnym jest, że elementy sterowania sygnalizacją świetlną oraz urządzenia rejestrującego wykroczenia powinny działać autonomicznie, tzn. niezależnie od siebie (stanowisko GDDKiA Oddział Katowice).
Zamawiający informuje, że użyte w Projekcie montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Słoneczna - Konopnickiej - droga krajowa nr 1 w miejscowości Romanów słowo radar należy traktować wyłącznie jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego rejestrujące przejazd na czerwonym świetle.
Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z parametrami technicznymi nie gorszymi niż określone w dokumentacji projektowej. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie w ofertach zamienników dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Parametry techniczne i jakościowe materiałów zamiennych nie mogą być gorsze, niż podane w dokumentacji (muszą odpowiadać właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji projektowej). Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie lub wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych z nazwy w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie (w odrębnym załączniku) nazw tych materiałów i urządzeń w celu dokonania przez Zamawiającego oceny zgodności parametrów tych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową. W przypadku nie wskazania nazwy materiałów i urządzeń równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia takie jak nazwane w dokumentacji projektowej. W takim przypadku nie będzie możliwości zastosowania przez Wykonawcę podczas budowy innych materiałów i urządzeń, jak opisane w dokumentacji projektowej.
Pkt 2 przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w niżej wymienionych dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji: załącznik nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy, załącznik nr 2 - Przedmiar robót (dot. robót budowlanych), załącznik nr 3 - STWIOR.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Straży Gminnej w Kamienicy Polskiej szkolenie dla wyznaczonych pracowników Straży Gminnej w zakresie obsługi systemu będącego przedmiotem zamówienia w dniu dostawy i montażu systemu. Szkolenie będzie trwało co najmniej 8 godzin..
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 80

2 - Czas usunięcia usterki systemu czerwonego światła - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
- wynikają z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony (nie dotyczy wynagrodzenia),
- w zakresie zmiany terminów realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kamienicapolska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 14 mar 2014, o 13:25 
Offline
Generalny Inspektor
Generalny Inspektor

Dołączył(a): 3 sie 2009, o 18:48
Posty: 5090
:arrow: Gmina Bobrowo - rozstrzygnięcie przetargu


Załączniki:
Bobrowo.jpg
Bobrowo.jpg [ 192.33 KiB | Przeglądane 449 razy ]

_________________
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 270 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group